Kommisjonen styrker forbrukerrettighetene og forbyr grønnvasking

Europakommisjonen vil fremme grønn omstilling ved å styrke europeernes rett på pålitelig produktinformasjon. Nye forslag innen sirkulærøkonomien skal sørge for at forbrukere har rett til å vite hvor lenge et produkt er designet for å vare, og om det i det hele tatt kan repareres. Dette skal gjøre det enklere for forbrukerne å ta informerte og miljøvennlige valg. I tillegg skal de beskyttes mot misvisende påstander om bærekraft. Initiativene er en del av en større sirkulærøkonomisk pakke.

For at EU skal nå sine klimamål, må også forbrukeradferden endre seg. Kommisjonen håper derfor at Europas innbyggere i enda større grad vil ta miljøbevisste valg ved å få bedre tilgang på verifiserbar produktinformasjon. De foreslåtte revideringene har vært varslet lenge, og er en del av EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi fra mars 2020. Handlingsplanen var ett av de første initiativene som kom under flaggskipet Green Deal, og er en viktig bærebjelke i EUs klimapolitikk.

Pålegger produsenter å oppgi informasjon om varighet og reparasjon

Kommisjonen foreslår endringer i Forbrukerrettighetsdirektivet ved å forplikte næringsdrivende til å oppgi informasjon om produkters holdbarhet og reparerbarhet:

Holdbarhet: Forbrukerne skal ha informasjon om holdbarhetsgarantien til produkter. Dersom produsenten av en forbruksvare tilbyr en holdbarhetsgaranti på mer enn to år, skal selger oppgi denne informasjonen til kjøper. For energiforbrukende produkter skal selger også informere kjøper dersom produsenten ikke har oppgitt opplysninger om holdbarhetsgaranti.

Reparasjoner og oppdateringer: Selger må oppgi relevant informasjon om reparasjonsmuligheter, som for eksempel tilgang på reservedeler, reparasjonsmanualer eller graden av reparasjonsmuligheter der det er aktuelt (repairability score). For smartprodukter og digitale tjenester skal forbrukeren også få informasjon om programvareoppdateringer levert av produsenten.

Produsenter og selgere vil selv bestemme hva som er den mest hensiktsmessige måten å gi forbrukeren disse opplysninger på, enten det er på emballasjen eller i produktbeskrivelsen på nettstedet. Uansett må disse opplysningene formidles på en klar og enkel måte før forbrukeren kjøper produktet.

Grønnvasking blir forbudt

En studie gjort av EU viser at forbrukere blir utsatt for en del misvisende informasjon, og dermed blir lurt til å kjøpe produkter som de tror er miljøvennlige. Kommisjonen foreslår nå flere endringer i Direktivet om urimelig handelspraksis. Listen over produktegenskaper blir utvidet til å også omfatte miljømessig og sosial påvirkning, samt produktholdbarhet og reparasjonsmuligheter. I tillegg blir nye metoder lagt til på listen over forbudte former for urimelig handelspraksis, ofte referert til som «svartelisten»:

  • Manglende informasjon om produktegenskaper som er innført for å begrense holdbarheten, eksempelvis programvarer som påvirker funksjonen eller levetiden til et produkt etter en bestemt tidsperiode.
  • Generiske og vage miljøpåstander som ikke kan påvises. Eksempler er produkter som er merket som «miljøvennlig», «øko» eller «grønt» uten at det finnes tilstrekkelig dokumentasjon, og som dermed feilaktig antyder eller gir inntrykk for at produktet er grønnere enn hva det faktisk er.
  • Miljøpåstander knyttet til et helt produkt, selv om det i realiteten kun gjelder en bestemt andel av produktet.
  • Bruk av valgfrie bærekraftsmerkinger, som ikke er verifisert av en tredjepart eller som ikke er godkjent av offentlige myndigheter.
  • Produkter som ikke oppgir begrenset levetid dersom det benyttes reservedeler eller tilbehør som ikke er levert av den opprinnelige produsenten.

Ved å sikre at miljøpåstandene er riktige, vil det bli lettere for forbrukerne å sammenligne produkter og velge det alternativet som er mest miljøvennlig. Dette vil igjen fremme produksjonen av bærekraftige produkter og dermed redusere den negative miljøpåvirkningen. Forslagene fra Kommisjonen skal også lette håndhevingen av saker om grønnvasking og tidlig foreldelse av produkter.

Forslagene er merket som EØS-relevant, og vil dermed også bidra til en betydelig styrking av rettighetene til norske forbrukere. Kommisjonens forslag skal nå diskuteres i Rådet og Europaparlamentet, før det blir endelig vedtatt i EU.


Les mer:

Circular Economy: Commission proposes new consumer rights and a ban on greenwashing
Proposal for a Directive on empowering consumers for the green transition
Preparatory study to gather evidence on ways to empower consumers to play an active role in the green transition
Kommisjonens pressemelding