To VNB-medlemmer med i EU-initiativ

Bergen kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har blitt valgt ut til å være med i Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). De får status som henholdsvis følgeby og følgeregion i dette viktige arbeidet. Vest-Norges Brusselkontor gratulerer! 

Initiativet er en del av EU sin handlingsplan for sirkulær økonomi og skal hjelpe byer og regioner med å implementere sirkulærøkonomien på lokalt og regionalt nivå. Av 100 søknader valgte CCRI ut 37 byer, regioner og klynger som skal være en del av initiativet. Tolv fått status som piloter, mens 25 får status som følgeby/region/klynge (fellows).  

Bergen kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune får ikke direkte støtte eller teknisk veiledning fra CCRI, men får derimot tilgang til flere ulike verktøy:  

  • Det legges til rette for at følgebyene/regionene får tilgang til god praksis fra pilotene 
  • De får tilgang til store mengder relevant informasjon gjennom blant annet nøkkelrapporter og arrangementer 
  • Nettverk for å dele kunnskap og finne relevante partnere 
  • Mulighet for å synliggjøre Bergen og Møre og Romsdals arbeid med sirkulærøkonomi gjennom CCRI sitt koordinerings- og støttekontor  

Vi gleder oss til å følge arbeidet videre!  

Les mer om CCRI her.