Travel start for høstens nye studentpraktikant

Høstens aktiviteter er i full gang på Vest-Norges Brusselkontor (VNB). I forrige uke startet vår nye praktikant, Henrik Heimly Steinnes, sitt opphold hos oss. Han skal jobbe på kontoret denne høsten, som en del av bachelorgraden han tar i Europastudier ved Universitetet i Bergen.

Henrik kommer fra Stavanger, men har de siste to årene bodd og studert i Bergen. Nå ser han fram til å få representere Vest-Norge i Brussel denne høsten, som uten tvil kommer til å bli en interessant tid å være til stede i EU-hovedstaden.

Jeg gleder meg veldig til praktikantoppholdet mitt hos VNB. Dette er en flott mulighet til å bruke kunnskapen fra studiet og lære om hvordan regionens interesser blir ivaretatt og synliggjort. Det er ekstra spennende å være her nå og se på nært hold hvordan EUs håndtering av energikrisen og krigen i Ukraina utvikler seg,” forteller Henrik.

Henrik har ikke bare nyttig fagbakgrunn, han har også tidligere erfaring med å jobbe med regionale interesser. Med én periode bak seg som representant i fylkestinget i Rogaland, har Henrik god forståelse for det politiske arbeidet på fylkesnivå. Henrik vil ta del i kontorets daglige drift og kommer blant annet til å skrive nyhetssaker til nettsiden og ha ansvar for nyhetsbrevet vårt. Han har allerede første uke vært med på to studiebesøk og fått et godt innblikk i kontorets arbeid. «Vi er glade for å ha fått Henrik på laget», sier VNB-direktør Merete Mikkelsen. «Aktivitetsnivået er spesielt høyt denne høsten, og praktikantene er alltid et uvurderlig tilskudd til arbeidet vårt. Henrik sin erfaring fra politikken gir en fin innfallsvinkel til arbeidet, sammen med den kunnskapen han har fra studiene».

September er oppstartsmåneden etter sommerferien i Brussel, og Henrik har vært i full aktivitet fra dag én. «Det har vært en hektisk start på oppholdet mitt her i Brussel, men det er den beste måten å lære seg hvordan kontoret jobber. Jeg gleder jeg meg til å ta fatt på enda flere spennende oppgaver utover høsten og opparbeide meg ny kunnskap om regionalt og internasjonalt arbeid,» sier Henrik.