Tre milliarder euro i potten til grønne innovasjonsprosjekter

Norske aktører kan nå søke prosjektmidler fra Kommisjonens tredje utlysningsrunde for store prosjekter gjennom EUs innovasjonsfond (EIF). I utlysningsrunden er prioriteten å følge opp REPowerEU-planen for å redusere avhengigheten av russisk olje og gass. 

Prosjektene som dekkes i utlysningsrunden skal akselerere avkarboniseringen av industrien i Europa. Tredje utlysningsrunde har et budsjett på tre milliarder euro, som er en dobling fra forrige runde. I denne runden finansierer fondet prosjekter innenfor fire ulike kategorier: 

  • Én milliard euro er satt av til innovative prosjekter for generell avkarbonisering. Her inngår prosjekter knyttet til blant annet fornybar energi, energilagring, karbonfangst og –lagring, samt produkter som skal erstatte karbonintensive produkter. 
  • Det er også satt av én milliard euro til elektrifisering av industrien og hydrogenproduksjon. Kommisjonen ønsker prosjekter med innovative løsninger for elektrifiseringsmetoder av industrien. Det vil også investeres i prosjekter som kan elektrifisere hydrogenproduksjon eller øke bruken av hydrogen i industrien. 
  • Prosjekter til renere teknologiproduksjon har en finansieringsramme på 700 millioner euro. Kategorien dekker prosjekter for renere produksjon av komponenter, utstyr for elektrolyse og brenselsceller, energilagring og varmepumper. 
  • De siste 300 millioner euroene er satt av til mellomstore piloter som er høyinnovative prosjekter med potensial til å bli banebrytende teknologier for avkarbonisering. Det er ikke forventet av prosjektene skal nå storskala-nivå, men må kunne vise til innovasjonen i et driftsmiljø. 

EUs innovasjonsfond er en av verdens største støtteordninger for innovative løsninger innen utvikling av lavutslippsteknologi og finansieres gjennom EUs system for klimakvoter. Prosjekter som ønsker støtte fra fondet må dokumentere hvordan de kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner eller unngåtte utslipp i tråd med EUs klimamål. 

Informasjonsmøte i november 

I forbindelse med utlysningen arrangerer generaldirektoratet for klimahandling (DG CLIMA) og CINEA et todagers webinar 29. og 30. november. Første dag er en gjennomgang av resultatene fra andre utlysningsrunde, mens dag to gir informasjon om de sentrale punktene i tredje utlysningsrunde. 

Utlysningsrunden avsluttes 16. mars 2023 og prosjektsøknadene sendes inn gjennom EUs Funding and Tenders-portal. Evalueringen sluttføres og informasjon om tildelinger skjer i andre kvartal 2023, mens selve tildelingen av midler og signering av avtalene skjer i fjerde kvartal 2023.