Hydrogen week

EU lanserer hydrogenuke

Sammen med det private-offentlige partnerskapet FCH JU, lanserer Europakommisjonen den aller første hydrogenuka i EU-regi. Den første utgaven av uka vil foregå allerede  23.-27. november i år.

Europakommisjonen har hydrogen høyt på agendaen om dagen. Hydrogen er en hjørnesten i Kommisjonens European Green Deal, som ble lansert i desember 2019 og som på kort tid har snudd opp ned på EUs økonomiske modell.  Opprettelsen av hydrogenuka føyer seg inn i en lang rekke initiativer på hydrogen fra EUs side, som EUs hydrogenstrategi og en Europeisk hydrogenallianse. Dette fokuset vil ikke bli borte med det første.

Tredelt uke

Hydrogenuka skal nå ut til alle interesserte, herunder politikere og offentlige myndigheter, FoU-aktører og næringsliv. Derfor kommer uka til å bli tredelt:

FCH JU Programme Review Days 23.-24. november

Først ut er FCH JU, som skal skape en plattform for de mei enn 100 prosjektene de er involvert i. Gjennom ulike sesjoner skal man diskutere blant annet oppskalering, sektorintegrering, transport og standardisering. Her vil også FCH JU Awards bli delt ut.

PrioritHy 25. november

Den tyske foreninga for Hydrogen NOW og FCH JU skal sammen diskutere beste praksis og hvordan mann skal gå fram for å bygge opp en solid hydrogenøkonomi i Europa. Internasjonalt samarbeid, klima og økonomi står på dagsordenen.

European Hydrogen Forum  26.-27. november

Under denne høynivåkonferansen med kommisærer skal man diskutere hvordan hydrogen kan bidra til å nå EUs klimamål. Man vil også se på hydrogenmarkedet, teknologier og verdikjeder. På dag to av konferansen, vil næringslivaktører få muligheten til å presentere innovative prosjekt.

Påmelding

Hydrogenuka vil bli heldigital. Påmelding vil bli åpnet snart, så følg med! Les mer  på FCH JU sine sider her.