Bli med på webinar: «EU 2021-2027 – Et hav av muligheter for offentlig sektor»

Kunnskapskontoret i Brussel inviterer til webinar om neste programperiode for EU-programmene, 13. november 09.00-11.15. Webinaret vil ta for seg programmene Horisont Europa, Erasmus+ og andre relevante program innen forsking og utdanning, og hva disse kan tilføre norske kommuner og fylker. Webinaret er organisert av Kunnskapskontoret i Brussel, med innspill fra de norske regionkontorene.

Invitasjon

EUs neste syvårsbudsjett starter ved årsskiftet – og med det, et nytt sett av programmer og ordninger. Som EØS-medlem har Norge tilgang til mange av finansieringsordningene til EU. Kunnskapskontoret i Brussel arrangerer et webinar om kunnskapsprogrammene til EU og hva disse kan tilføre norske kommuner og fylker.

I dette webinaret konsentrerer vi oss om de av EUs programmer som finansierer forskning, innovasjon og utdanning, først og fremst Horisont Europa og Erasmus+, men vi ser også på andre relevante ordninger. Felles for programmene er at de dekker mange sektorer og målgrupper.

Vi hører blant annet fra Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og Europakommisjonen om hva som er nytt, og om hvordan programmene vil spille sammen. Vi får også høre fra aktører med erfaring i europeiske programmer.

Programmet er utviklet i nært samarbeid med de norske regionskontorene i Brussel og NHO og KS i Brussel.
Webinaret vil sendes via Zoom, og vil være på engelsk.
Se programmet her og meld deg på her.

Program

09:00 Virtual meeting opens – log on and interactive activities

  • Moderator: Simon Pickard, Science Business

09:15 Welcome

09:25 Opening address by the Norwegian Minister of Research and Higher Education, Henrik Asheim

09:35 Horizon Europe and Erasmus+ beyond 2021: Main novelties for public sector

  • Deputy Director-General Ms Viviane Hoffmann, DG EAC, European Commission
  • Deputy Director-General Patrick Child, DG RTD, European Commission

10:10 Questions and answers

  • State secretary Aase Marthe Johansen Horrigmo and Deputy Director-General Patrick Child

10:30 Possibilities and challenges: How to mobilise and benefit from the next generation of EU programmes?

Thoughts/Pitches from

  • Morten Wolden, Municipal Director, Trondheim Municipality
  • Erna Ansnes, Head of International Office, City of Oslo
  • Thea Forsberg, KS – The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
  • Western Norway University of Applied Sciences (HVL) (TBC)

Moderated discussion

11:10 Final words

11:15 End