Enighet om EUs langtidsbudsjett

Etter måneder med forhandlinger har det tyske Formannskapet og Europaparlamentet kommet til enighet om EUs langtidsbudsjett og gjenreisningspakke etter covid-19.

Den 10. november ble forhandlere fra det tyske Formannskapet og Europaparlamentet enige om EUs budsjett for 2021-2027. Budsjettet er på 1 074,3 milliarder euro. I tillegg kommer gjenreisningspakken Next Generation EU på 750 milliarder euro. Det betyr at EUs samlede budsjett er på svimlende 1 824,3 milliarder euro for de neste syv årene.

Avtalen inkluderer 15 milliarder euro mer til EUs programmer for forskning (Horisont Europa), utdanning (Erasmus+) og helse (EU4Health), enn i Kommisjonens forslag. Helseprogrammet blir med det tredoblet, som svar på covid-19-pandemien. I tillegg har budsjettet en styrket fleksibilitetsmekanisme som skal gjøre EU bedre rustet til å håndtere uforutsette kriser som covid-19.

Et grønt budsjett

En tredel av budsjettet skal gå til å bekjempe klimaendringer. Fra og med 2024 må medlemslandene bruke 7,5% av EU-midlene de får, til å bevare natur og økosystem. Fra 2026 vil dette øke til 10%. Avtalen inkluderer også prinsippet om å «do no harm», som betyr at prosjekt som skader miljøet ikke lenger vil få støtte fra EU-budsjettet.

Rettsstatsprinsipper knyttet til budsjettet

Forrige uke, den 5. november, ble Europaparlamentet og Rådet enige om en foreløpig avtale om å knytte budsjettet til EUs rettsstatsprinsipper. Det betyr at utbetalinger av EU-midler kan bli fryst dersom et medlemsland bryter EUs regler for rettsstaten.

Både den polske og ungarske statsministeren har truet med å legge ned veto mot budsjettet på grunn av denne mekanismen. Budsjettet må bli formelt godkjent av alle medlemslandene og Europaparlamentet, før det kan tre i kraft. Det gjenstår å se hvordan resultatet blir påvirket av truslene fra Polen og Ungarn. Voteringen vil trolig skje neste uke.

Les Rådets pressemelding her.
Les Kommisjonens pressemelding her.
Les Euractiv sin artikkel her.
Les alt om langtidsbudsjettet og neste steg her.

Se video om EUs langtidsbudsjett og Next Generation EU her: