Europakommisjonen med nytt langtidsbudsjett og plan for å takle koronakrisen

Europakommisjonen ønsker å ta opp et felles lån for EU-landene til å håndtere konsekvensene av koronakrisen. Et nytt forslag til langtidsbudsjett og et justert arbeidsprogram har også blitt lansert.  

27. mai la Europakommisjonen frem sitt forslag til en plan for å håndtere konsekvensene av koronakrisen. For å forsikre seg om at dette skjer på et inkluderende, rettferdig og bærekraftig vis, vil Kommisjonen lage en finansieringsplan kalt «Next Generation EU». EU vil låne 750 milliarder euro til finansieringsplanen fra finansmarkedet. Dette vil være første gang EU-landene tar opp et felles lån. 500 milliarder skal fordeles på EU-landene, og de hardest rammede vil få mest.  

Pengene fra  Next Generation EU skal brukes til å investere i tre ulike kategorier. 

  • Støtte til medlemsland:
    EU åpner for å støtte samtlige medlemsland, men vil prioritere de landene som er hardest rammet av koronakrisen. Det vil være i form av økonomisk støtte til investeringer som blant annet kan være knyttet til medlemslandets økonomi, og grønn og digital omstilling.  
  • Kick-starte økonomien:
    Kommisjonen ønsker å kick-starte økonomien ved å satse på investeringer i det privateEU ønsker blant annet et nytt «Solvency Support Instrument», et midlertidig kriseinstrument, som skal mobilisere ressurser til å støtte utsatte og sårbare europeiske bedrifter i sektorer, regioner og land som er hardest rammet av koronakrisen.   
  • Ta lærdom av krisen:
    Europakommisjonen ønsker å bruke midler fra Next Generation EU til å ta tak i det man kan lære av krisen, på tvers av ulike sektorer. Kommisjonen ønsker blant annet et nytt helseprogram (EU4Health) for å ruste opp sikkerheten og stille mer forberedt til eventuelle helsekriser i fremtiden.  

Du kan lese mer om «Next Generation EU» i pressemeldingen til Europakommisjonen. 

 Forslag til nytt langtidsbudsjett

Det har også vært flere utfordringer knyttet til det nye langtidsbudsjettet til EU, allerede før covid-19 sin innmarsj i Europa. Det nye Multiannual Financial Framework (MFF) strekker seg over perioden 2021-2027. Europakommisjonen har nå foreslått en ny budsjettramme på 1 100 milliarder euro i perioden, noe som kommer i tillegg til de 750 milliardene i finansieringsplanen for å håndtere de sosioøkonomiske utfordringer som følge av covid-19. Dette gir EU en økonomisk handlekraft på drøyt 1850 milliarder euro i årene som kommer.  

Langtidsbudsjettet bestemmer den økonomiske størrelsen på EU-programmene og den økonomiske fordelingen i innholdet, og vil slik også bli relevant for Norge.  

Rådet og Parlamentet skal sammen vedtadiskutere og vedta både Next Generation EU og langtidsbudsjettet og det er ventet å bli tøffe forhandlinger i løpet av sommeren. Forslaget skal diskuteres av EU-landenes ledere under Toppmøtet 19. juni. 

 Du kan også lese mer om det nye langtidsbudsjettet til EU ved å trykke deg inn her. 

Justert arbeidsprogram for 2020 

Den 29. januar lanserte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2020Det beskriver hvilke initiativ og planer Kommisjonen vil legge frem før utgangen av 2020, med tidsplan for når de er ventet. Arbeidsprogrammet kom ut før koronakrisen for alvor traff Europa, noe som gjør at Kommisjonen så behovet for å gjøre noen justeringer.  

Blant endringene er EUs økonomiske plan for å håndtere konsekvenser av covid-19 (Next Generation EU), og det nye langtidsbudsjettet. På tidsplanen for ulike saker finner vi også flere av initiativene under Green Deal, som ble utsatt på grunn av korona.  

Du kan lese mer om arbeidsprogrammet i Annex 1 og 2 her. Du kan også lese om hva Europakommisjonen har å si om det nye programmet her.