Takk for oss, Brussel!

«Et lærerikt og morsomt semester som studentpraktikanter i Brussel går mot slutten og vi drar hjem med gode minner og erfaringer i bagasjen», sier våre avtroppende praktikanter Bjarte og Live. «De siste månedene har vært fylt med nye inntrykk, vennskap og opplevelser.»

Etter fem måneder med spennende og varierte arbeidsdager på Vest-Norges Brusselkontor (VNB), er tiden nå inne for å si farvel. Under oppholdet har vi har fått være med på konferanser i Europaparlamentet, tatt imot politikere og delegasjoner fra Vest-Norge og vært med på å planlegge store arrangementer i regi av VNB. Dette har bidratt til å utvikle våre kunnskaper om EU og hvilke muligheter norske regioner har til å ta del i det europeiske samarbeidet.

Mye har skjedd i europapolitikken det siste halvåret. Vi har fulgt nyhetsbildet tett og det har gjort ekstra inntrykk å være så nær de europeiske institusjonene under de hektiske månedene i Europas politiske hovedstad. Høsten har båret særlig preg av toppmøtene i forbindelse med Brexit-forhandlingene og lanseringen av EUs nye klimasatsing mot 2050. Det har vært spennende å være i umiddelbar nærhet til dette.

Det inkluderende norske miljøet i Brussel har bidratt til å gjøre oppholdet helt topp. Våre nye venner og det gode arbeidsmiljøet på VNB gjør det ekstra vemodig å måtte forlate Brussel. Særlig vil Tirsdagstrimmen og den famøse torsdagssamlingen på Plux være tradisjoner det vil bli trist å reise fra.

Vi ønsker å takke Merete for å ha gitt oss muligheten til å jobbe på Vest-Norges Brusselkontor og Jorunn for god støtte under oppholdet. Praktikantoppholdet hadde ikke blitt det samme uten våre gode kolleger og det sosiale miljøet i Brussel.

Au Revoir Bruxelles!

Live og Bjarte klare for Tirsdagstrimmen

 

Ekskursjon til Rotterdam

Kahoot med Fagerlia vgs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om studentpraktikantordningen hos VNB her.