Nytt 18-måneders program for Det europeiske råd lansert

1. januar signaliserte starten på både ny formannskapsperiode og på en ny 18-måneders programperiode for Det europeiske råd. Romania, som skal lede Rådet i første periode, skal sammen med de to etterfølgende landene, Finland og Kroatia, sette agendaen for Rådets prioriteringer frem til juni 2020.

Det europeiske råd ledes av ett medlemsland som holder «formannskapet» i en seksmåneders periode. For å sikre kontinuitet, blir de tre neste formannskapene organisert i en såkalt «trio». De tre landene som utgjør trioen utarbeider et 18-måneders program som de pålegger seg å følge i sine respektive formannskapsperioder.

Romania tok 1. januar over formannskapet, og har sammen med de to forestående formannskapslandene, Finland og Kroatia, nå utarbeidet programmet som fremhever Rådets politiske prioriteringer under deres respektive formannskapsperioder.

Les mer om Romanias formannskap på våre nettsider.

Prioriteringene i den forestående programperioden farges blant annet av de store politiske hendelsene som vil finne sted de neste månedene: Storbritannia melder seg formelt ut av Unionen den 29. mars, og det vil avholdes valg til nytt Europaparlament og ny Kommisjon i slutten av mai. Med disse omfattende politiske prosessene som bakteppe, vil formannskapstrioen få en viktig oppgave i å sikre samhold innad i Unionen og å tilrettelegge for at overgangene vil skje under ordnede former.

EUs nye langtidsbudsjett for 2021-2027 står også på trappene og den nye trioen har pliktet seg til å tilrettelegge for sluttføringen av disse budsjettforhandlingene. Det vil altså bli viktig for trioen å ferdigstille flere store prosesser i EU de neste 18 månedene.

Videre har trioen også ført opp reformer i det indre markedet og grønn omstilling som områder Rådet skal fokusere på frem til juni 2020. Trioen har som mål å gjøre det indre markedet til en foregangsøkonomi innen bærekraftig utvikling og innovasjon og gjøre det mer egnet for den digitale tidsalder.

I tillegg vil arbeidet den forhenværende trioen fokuserte på, som å styrke kontrollen langs EUs yttergrense og gjøre EU mer gjeldende i internasjonal politikk, også være en prioritet for den påtroppende trioen.

Les mer om 18-års programmet her.