Romania i førersetet mot et sterkere EU

Den 1. januar 2019 overtar Romania formannskapet i Rådet for den europeiske union. Under sitt første formannskap i Rådet vil Romania stå overfor sentrale politiske spørsmål. Dette vil være blant annet valget i Europaparlamentet i mai og Storbritannias uttreden av EU.

Formannskapet i Rådet er et rullende mandat, der hver periode er på seks måneder. Formannskapet skal være nøytralt og upartisk. Sammen med Europaparlamentet er Rådet det viktigste beslutningsorganet i EU.

Romanias statsminister Victoria Dancila presenterte prioriteringene for den kommende formannskaps-perioden i «Bucharest Forum 2018». Å sikre en bærekraftig og positiv vekst for alle EUs medlemsstater er en av prioriteringene. Dette er noe som skal oppnås gjennom økt konvergens, samhørighet, innovasjon og digitalisering. Sikkerhet er også en viktig prioritering, i tillegg til å styrke EUs globale rolle og fremme EUs felles verdier. Dancila avsluttet sin tale med å presentere Romanias motto for det kommende presidentskapet: «Samhørighet, en felles europeisk verdi».

Romanias kommende formannskap har fått kritikk fra både Europakommisjonen og Europaparlamentet. Landet er preget av korrupsjon, og kritikere har anklaget Romanias regjering for forsøk på å presse gjennom juridiske forandringer, som svekker uavhengigheten til domstolene. Dette med mål om å hjelpe politikere med korrupsjonsanklager. Europakommisjonen har derfor beskyldt Romania for frafall i kampen mot korrupsjon, og mener en gransking for korrupsjon skulle vært nødvendig før det kommende formannskapet.

Les mer om Romanias formannskap i Rådet for den europeiske union her.

Les Politico sin artikkel om kritikken her.