Innovasjon og kompetanse i sentrum for Haram kommune og nye Ålesund kommune

I slutten av november la Haram kommune turen til Brussel sammen med prosjektlederen for nye Ålesund kommune. Målet med turen var blant annet å se nærmere på EUs påvirkning på næringslivet i regionen og muligheter for internasjonalt samarbeid på prioriterte områder. Turen ga også mulighet for å få innblikk i interessante løsninger for næringsutvikling, innovasjon og vekst.

Haram og nye Ålesund

Vest-Norges Brusselkontor har et tett og godt samarbeid med Haram kommune, som er medlem i kontoret. Fra 1. januar 2020 vil Haram bli en del av nye Ålesund kommune, som da vil bestå av kommunene Haram, Ålesund, Skodje, Ørskog og Sandøy. Den nye storkommunen vil bli en av de ledende kommunene på Vestlandet. Området er en økonomisk driver med den industrielle klyngen innen maritime og marine virksomheter. Et fremoverlent næringsliv, sammen med offentlig tilrettelegging for regional utvikling, er derfor viktige komponenter for både Haram og den nye storkommunen på Sunnmøre. Disse temaene var også i fokus under turen til Brussel. Haram næring- og innovasjonsforum som er sentralt i Harams samarbeid med VNB, tok initiativ til studieturen som VNB la til rette for. De fikk med seg politisk ledelse fra Haram kommune, samt prosjektlederen for den kommende storkommunen nye Ålesund kommune på turen.

Regional utvikling og EUs fremtidige satsningsområder

Målsettingene for turen ga seg utslag i et innholdsrikt program som strakk seg over to dager. Første dagen var satt av til møter med VNB og flere andre aktører, hvor regional utvikling, maritim industri og kompetanse for fremtidens arbeidsmarked var tema. Turen dannet også et godt utgangspunkt for samtaler rundt samarbeidet mellom Haram, nye Ålesund og Vest-Norges Brusselkontor.

Regional- og kommunalråden fra EU-delegasjonen, Eivind Lorentzen, holdt innlegg om hvordan kommuner kan legge til rette for god regional utvikling i lokalsamfunnene, blant annet ved å benytte seg av verktøy tilgjengelig gjennom EU-samarbeidet. Næringsutvikling var også temaet for leder av NHOs Brusselkontor, Ingebjørg Harto, da med særlig fokus på EUs fremtidige satsningsområder og Brexits potensielle implikasjoner for norsk næringsliv.

God praksis for innovative løsninger for regional vekst

God praksis fra regioner var også et sentralt tema for turen. Kystregionen Sørvest-Finland med byregionen rundt Turku/Åbo har i likhet med Sunnmøre en velutviklet klyngevirksomhet sentrert rundt maritim industri. Europakontoret for den finske regionen presenterte hvordan de arbeidet for videre utvikling av den maritime bransjen og hvordan regionen arbeidet målrettet for å koble kompetanse og yrkesopplæring til den eksisterende industrien.

Innovative løsninger for regional vekst stod også på programmet da VNB og delegasjonen fra Haram og nye Ålesund kommune tok turen til Rotterdam havneområde for å lære mer om den økonomiske omstillingen byen har hatt de siste tiårene. Her fikk de også omvisning på ‘Innovasjonshavna’, et senter som kobler bedrifter og industriaktører med yrkesutdanning og studenter på høyere utdanning. De legger også til rette for at innovative oppstartsbedrifter kan utvikle seg og knytte kontakter til industrien.