Gjør deg klar for årets EWRC

Årets European Week of Regions and Cities (EWRC) vil bli arrangert i Brussel 12.-15. oktober. Hovedtema er et grønt Europa og en styrket innbyggerinvolvering.

European Week of Regions and Cities (EWRC) er EUs årlige møteplass for regional utvikling og samler politikere, beslutningstakere, eksperter og andre interessenter. Her kan man diskutere felles regionale utfordringer og finne løsninger  og ideer som kan bidra til regional utvikling. Uka arrangeres av Regionkomitéen (CoR) og Europakommisjonens direktorat for regionalpolitikk (DG Regio), i samarbeid med regionale partnere.

I 2020 arrangeres uka for 18. gang, og har vokst seg større år for år. I 2019 samlet uka over 9000 deltakere og bestod av over 300 arrangement dedikert til regionale spørsmål.

De tre hovedtemaene året utgave er:

  • Et grønt Europa (Green Europe)
  • Samhørighetspolitikk og samarbeid (Cohesion and cooperation)
  • Styrke innbyggerinvolveringen (Empower citizens)

Frist for å sende inn søknad til partnerskap-arrangement til det offisielle programmet er 27. mars.
Fristen for side-arrangement er 2. september.
Påmelding for deltakere åpner 27. juli med påmeldingsfrist 27. september.

Mer informasjon om EWRC  finner du på hjemmesiden deres her.

Vest-Norges Brusselkontor har vært en aktiv medarrangør helt siden 2005, og har sammen med europeiske samarbeidspartnere hvert år organisert et seminar som en del av det offisielle EWRC-programmet. VNB tar hver høst imot tilreisende vestlendinger som deltar på konferansen, og har et tilpasset program for sine medlemmer. I tillegg arrangerer vi hvert år et introduksjonseminar til uka, sammen med de andre norske regionkontorene.

Les om VNBs tidligere arrangement her.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om hvordan du kan involvere deg og din organisasjon i EWRC.