Vest-Norge henter hjem EU-midler til WiFi-utbygging

EU utlyste tidligere i høst tredje runde av den populære tilskuddsordningen WiFi4EU. Nesten 1.800 kommuner i Europa får i denne runden støtte til å installere gratis offentlig internett. 20 norske kommuner er blant mottakerne og fire av disse er VNBs medlemmer.

Fire av VNBs medlemmer mottar støtte i denne runden

Haram, Naustdal, Jølster og Sogndal er blant VNBs medlemmer som mottar støtte fra EU i denne runden. Ved de to tidligere rundene ble det utdelt støtte til henholdsvis 2.800 og 3.400 kommuner. I første runde mottok VNBs medlemskommuner Førde, Balestrand, Gloppen og Eidfjord støtte, og i andre runde var Høyanger og Gaular blant våre medlemmer som fikk økonomisk bidrag til WiFi-utbygging.

Her kan du lese mer om hvordan Førde og Gloppen brukte midlene fra ordningen.

Skal komme innbyggerne til gode

WiFi4EU-ordningen ble lansert i 2018, og gir europeiske kommuner mulighet til å søke om støtte på 15.000 euro til å opprette gratis hot spots for internett på offentlige steder, slik som rådhus, biblioteker, museer eller parker. I tillegg til at kommunene må bygge ut internettet på et offentlig sted, er et av kravene at nettet er tilgjengelig og gratis for alle i kommunen. Kommunen forplikter seg gjennom ordningen til å drifte og vedlikeholde nettet i tre år. WiFi4EU er en del av EUs strategi for et digitalt indre marked. Norske kommuner har gjennom EØS-avtalen lik tilgang til å søke om midler som kommuner fra EU-medlemsland.

Førstemann til mølla

11.000 kommuner søkte om WiFi4EU-midlene i år, og blant dem fikk 1.780 kommuner innvilget støtte. Ordningen bygger på et «førstemann til mølla»-prinsipp, fram til budsjettet er brukt opp. Denne runden hadde et budsjett på 26,7 millioner euro, mens i første og andre runde ble henholdsvis 42 og 51 millioner euro delt ut.

Neste runde med WiFi4EU utlyses i 2020

Fjerde og siste runde med WiFi4EU-midler blir i løpet av 2020. Kommuner som ønsker å søke kan fylle ut søknadskjemaet på forhånd. Informasjon om når søknadsportalen åpner formidles noen dager i forveien, så her gjelder det å følge med.  Vest-Norges Brusselkontor følger med og informerer våre medlemmer når utlysninger er klar. Når søknaden utlyses, er det første mann til mølla. Hvis du ønsker mer informasjon kan du melde deg på nyhetsbrevet til Wifi4EU her.

Les mer om hvilke andre norske kommuner som mottar støtte ved årets prosjekt her.

Her kan du lese mer om ordningen på kommisjonens egne nettsider.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) følger opp ordningen i Norge. Du kan lese mer om WiFi4EU på Nkom sine sider her.

Lær mer om ordningen ved å se videoen under: