Internasjonalt startskudd for Sunnfjord kommune

Vest-Norges Brusselkontor hadde onsdag 4. april gleden av å ønske representanter fra den kommende storkommunen Sunnfjord velkommen til oss her i Brussel. 

Besøksgruppen bestod av ordførere og rådmenn fra Førde, Jølster, Gaular og Naustdal, sammen med Sunnfjord Utvikling som arbeider på vegne av disse kommunene. Tre av de fire kommunene som blir én i 1. januar 2020 har nylig meldt seg inn i kontoret – der Jølster allerede var medlem. Ordførar i Jølster, Oddmund Klakegg er svært fornøyd med at de tre andre kommunene nå også tar del i samarbeidet med Vest-Norges Brusselkontor. «Felles satsing på det internasjonale området vil opne nye mogelegheiter for oss alle», seier han.

I løpet av tre innholdsrike dager fikk Sunnfjords-delegasjonen både bedre innsikt i Vest-Norges Brusselkontors tjenester og kunne utforske hvilke lokale muligheter den «europeiske dimensjonen» har å by på. «Fellesnemnda for Sunnfjord kommune har ambisjonar om at internasjonalt samarbeid skal brukast strategisk både i etableringsfasen og videre framover i den nye kommunen.» , sier Olve Grotle, ordfører i Førde og leder arbeidet i Fellesnemnda.

Gruppen var spesielt interessert i reiseliv, samfunnsutvikling, demografi og jordbruksrelaterte spørsmål. På programmet i Brussel stod blant annet innlegg fra Euromontana, en organisasjon som ivaretar fjellområders interesser i Europa, regionalråd ved Den norske EU-delegasjonen Eivind Lorentzen og Kunnskapskontoret. I samtale med Brussel-representanter for Scotland Europa , fikk deltakerne klart inntrykk av at skotske områder deler flere av de samme utfordringene Vestlandet står overfor.

«Felles satsing på det internasjonale området vil opne nye mogelegheiter for oss alle»

Studiebesøket har gitt et klarere syn på de mange tematiske koblingene som finnes, og hva et europeisk samarbeid kan gi, ikke bare i form av prosjektmidler, men også i form av kunnskaps- og erfaringsdeling. Dette er et godt fundament for å utvikle arbeidet på en strategisk måte videre fremover.