Frister det med et praksisopphold i EU-hovedstaden?

Vest-Norges Brusselkontor søker en ny studentpraktikant for vårsemesteret 2020. Vi søker en fleksibel og serviceorientert person som har interesse for – og kunnskap om – EU og EØS. Praktikantordningen er for deg som er i gang med høyere utdanning og derfor har mulighet til å motta studiestøtte under praksisoppholdet. 

Litt om kontoret

VNB er et av seks norske regionkontor plassert i Brussel. Siden 2003 har kontoret fungert som et bindeledd mellom regionale aktører i Vest-Norge og andre regioner i Europa. Dette gjør vi ved å formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS, ved å synliggjøre regionen som samarbeidspartner, og ved å identifisere aktuelle programmer og prosjektmidler som kan være relevant for vestlandsregionen. Her kan du finne mer informasjon om Vest-Norges Brusselkontor.

Om praktikantordningen

Hvert semester i flere år har kontoret hatt gleden av å ta i mot én eller to studentpraktikanter hos oss i Brussel. Praktikantordningen gjelder for studenter som tar del i et studieløp, helst med relevant studiebakgrunn – eksempelvis fra statsvitenskap, sammenliknende politikk, Europastudier eller samfunnsøkonomi. Praktikantordningene er ulønnet og det legges derfor opp til at studenten får studiepoeng, og dermed også støtte fra Lånekassen, samt at det søkes om mobilitetstipend gjennom EU-programmet Erasmus+.

Praktikantordningen er også en del av et samarbeid mellom Vest-Norges Brusselkontor og Universitet i Bergen, hvor studenter som tar faget SAMPOL291 «Praksis i Sammenliknende politikk – utenbys» får muligheten til å skaffe seg studierelevant arbeidserfaring samtidig som man får studiepoeng for oppholdet.

Varigheten for praktikantoppholdet er fra januar-juni. Eksakt dato avklares når kontrakt etableres.

Det er ønskelig at praktikanten har følgende kvalifikasjoner:

 • Må minst være i gang med høyere utdanning på universitet eller høyskolenivå
 • En god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper eller kjennskap til andre språk er en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til Vestlandsregionen (næringsliv, kultur, FoU-miljøer, offentlig virksomhet)
 • Interesse for, og noe kunnskap om, EU/EØS
 • Gode data og IKT-ferdigheter
 • Være fleksibel og serviceorientert
 • På et lite kontor er det nødvendig å kunne arbeide selvstendig og ta ansvar, samtidig som evnen til å samarbeide er viktig
 • VNB er et representasjonskontor og det er derfor viktig å være åpen og profesjonell i møte med andre mennesker

 Arbeidsoppgaver:

 • Behandling av forespørsler som kommer inn per telefon og e-post
 • Bidra til VNBs nyhetsbrev, og til kontorets hjemmesider
 • Følge og rapportere på EUs politikkområder med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevant for kommuner og fylkeskommuner i regionen
 • Tilrettelegging for besøk og arrangementer
 • Representere kontoret på seminarer og møter
 • Administrative oppgaver
 • Annet forefallende arbeid

Søknadsfrist 15. november

Søknad, CV og vitnemål sendes pr. e-post til direktør Merete Mikkelsen, merete.mikkelsen@west-norway.no (VNB) og Kjetil Evjen, ansvarlig for praksisordningen ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Kjetil.Evjen@uib.no. Dersom du ikke er tilknyttet UiB sendes søknaden, CV og vitnemål kun til Merete Mikkelsen.

For nærmere informasjon om stillingen kan direktør ved Vest-Norges Brusselkontor, Merete Mikkelsen, kontaktes på e-post eller tlf. +32 22 85 00 00 eller mob. +47 48 10 96 47 / +32 47 36 70 145.

For nærmere informasjon om praksisfaget hos UiB kan emneansvarlig Kjetil Evjen ved Institutt for sammenliknende politikk kontaktes på e-post eller på tlf. +47 55 58 25 13 eller mobil: +47 93 80 16 88.

Har du spørsmål angående stillingen kan du også kontakte nåværende praktikant, Marte Christophersen Haugen, tlf. +47 40 46 10 19 eller e-post marte.haugen@west-norway.no.

Her kan du lese mer om erfaringer fra våre tidligere praktikanter, og her finner du mer informasjon om krav for praksisfaget ved UiB.