Møre og Romsdal forplikter seg til å fremme bærekraft

Smarte byer og bærekraftig samfunnsutvikling er høyt på dagsorden i både Europa og Norge i dag. Gjennom deltagelse i FNs smartbyprogram skal Møre og Romsdal fylkeskommune, sammen med flere bykommuner i regionen, arbeide for å bli Norges første bærekraftfylke.

Møre og Romsdal blir første norske fylke i FNs smartbyprogram

Lederen for FNs smartbyprogram, Kari Aina Eik, og fylkesordfører i Møre og Romsdal, Tove-Lise Torve, signerte i oktober en samarbeidsavtale om Møre og Romsdals opptak i FNs smartbyprogram. Samarbeidsavtalen innebærer at Møre og Romsdal blir det første bærekraftfylket i landet. Som medlem i FNs smartbyprogram forplikter fylket seg til å fremme FNs bærekraftarbeid. Fylkeskommunen får i oppgave å støtte kommunene, bidra til samarbeid og dermed samle fylket om en felles retning innenfor samfunnsplanlegging og -utvikling.

En smart by eller region tar i bruk teknologiske og digitale virkemidler som kunstig intelligens og stordata for å skape en bedre by for innbyggerne, både innen områder som klima, livskvalitet, energibruk og vannforsyning. Alle disse områdene er viktige kommunale og regionale tjenester, som byer og regioner må levere og drifte. Produktivitet og kvalitet er derfor også viktige parametere i en smart by. FN sitt smartbyprogram skal i tillegg være i tråd med FNs bærekraftsmål.

– Den norske regjeringen har gjennom en ny nasjonal forventning til samfunns- og arealplanlegging lagt til grunn at planleggingen skal bygge på bærekraftsmålene. Det er derfor både naturlig og rett at Møre og Romsdal fylkeskommune benytter muligheten til å bli med i smartbyprogrammet, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve.

Kari Aina Eik har forventninger til at fylkeskommunen viser godt lederskap. En slik smartbyavtale innebærer omfattende kartlegging av hvor bærekraftig driften av kommunen eller fylket er når det gjelder alt fra kollektivtransportandel til vannkvalitet. Dette inngår i Møre og Romsdal sin satsing på å bli «bærekraftfylket», der fylkeskommunen og flere andre regionale aktører går sammen om en felles retning for samfunnsplanleggingen og -utviklingen.

Ålesund får smartbylab

Ålesund, Sula og Giske er blant kommunene som allerede er tatt opp i programmet for å utvikle smarte og bærekraftige byer, der også Molde og Kristiansund er invitert med. Ålesund, som var den første norske byen i FNs smartbyprogram, får Nord-Europas første ‘smartbylab’ som skal brukes til simuleringsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling.

Smarte byer i EU

I EU har smarte byer og regioner stått høyt på agendaen i flere år, og ved neste programperiode blir en av fem ‘missions’ dedikert til smart og bærekraftig byutvikling. Gjennom Norges deltagelse i EU-programmer har også norske byer og regioner blitt koblet på denne satsingen. Vest-Norges Brusselkontor deltar allerede i dag i flere europeiske nettverk for smarte byer, som det regionale forsknings og innovasjonsnettverket ERRIN. I tillegg har VNB ved flere anledninger hatt smartby på programmet for flere tilreisende grupper.

Les mer om EUs satsing på smarte byer her.

Møre og Romsdal fylkeskommunes har mer informasjon om det nye bærekraftfylket på sine egne nettsider, les det her.

Sunnmørsposten har også skrevet en artikkel om saken, som kan leses her.

Les om Ålesund som Smartby her.