Vest-Norge under EWRC

Storinnrykk fra Vest-Norge under årets regionaluke

Årets European Week og Regions and Cities (EWRC) fant sted i Brussel fra 7.-10. oktober. Uka trekker hvert år til seg en rekke regionale aktører fra hele Europa, og den tilreisende delegasjonen fra Vest-Norge var den største vi har tatt imot på flere år.

European Week of Regions and Cities arrangeres hvert år og setter søkelys på europeisk regionalpolitikk. Uka har blitt en av de viktigste nettverks- og kommunikasjonsplattformene for regioner i EU, og samler aktører fra regioner og byer over hele Europa, i tillegg til aktører fra andre verdensdeler.

Mange tilreisende fra Vest-Norge

RegioNor

Deltakere under RegioNor driver nettverksbygging.

EWRC var av høy interesse for VNBs medlemmer. Fra Vest-Norges Brusselkontors medlemmer var det over 35 tilreisende fra blant annet de tre fylkeskommunene, flere kommuner og Høgskulen på Vestlandet. I tillegg var ledergruppa for Nærings- og innovasjonsavdelinga i nye Vestland fylkeskommune representert.

For VNB var det gledelig å se at våre arrangement og nettverksarenaer vekker interesse på hjemmebane, og at mange forstår verdien av den europeiske dimensjonen i regional utvikling og inkorporerer denne i sitt arbeid i regionen.

-Jeg synes at årets EWRC har vært en flott møteplass både med og for VNBs medlemmer. Det har blitt mange gode samtaler om deres behov, og videre samarbeid med oss. Mange av de tilreisende var fra kommuner og fylkeskommuner som er i en sammenslåingsprosess, og de er flinke til å søke ny kunnskap og impulser fra Europa når nye planer skal utformes. Det er svært inspirerende for oss, sier direktør ved VNB Merete Mikkelsen.

Over 100 norske deltakere på introduksjonsseminar

Vi startet EWRC med å arrangere et introduksjonsseminar til Regionaluka, sammen med de andre norske regionkontorene i Brussel. Årets arrangement trakk til seg over 100 deltakere fra hele Norge. Publikum ble under seminaret orientert om hva som rører seg i EU akkurat nå. Blant annet snakket Per S. Nestande ved Stortingets kontor i Brussel om hvordan dynamikken i EU-institusjonene kan se ut til å bli de neste fem årene, og Norges ambassadør til Belgia, Per Sjaastad, presenterte hvilke internasjonale saker som er viktige for Norge akkurat nå. Videre tok Introduksjonsseminaret for seg FNs bærekraftsmål, der publikum blant annet fikk høre om god praksis fra Flandern om hvordan man kan inkludere bærekraftsmålene på lokalt nivå.

På dag to av EWRC arrangerte vi en workshop med tittelen «Regional and Local Involvement for Green Transition», som viste fram gode måter å involvere innbyggere og lokalsamfunnet i det grønne skiftet. Vest-Norges bidrag til arrangementet var Mathew Stiller-Reeve, tidligere forsker ved NORCE, som presenterte «Klimathon», et arrangement som har samlet en rekke ulike regionale og lokale aktører på Vestlandet for å diskutere konkrete, regionale klimautfordringer. Målet er å finne fram til gode løsninger lokalt ved å utveksle ideer og samarbeide på tvers av sektorer og fagmiljøer.

Building Regional Skills Ecosystems

Kathrin Jakobsen holder innlegg under workshopen «Building Regional Skills Ecosystems».

En uke full av spennende arrangementer med regionalt fokus

I løpet av uka ble det avholdt flere ulike arrangementer med regionalt fokus i Brussel, som både kontoret og våre medlemmer deltok på. Torsdagen under EWRC fant blant annet workshopen «Building Regional Skills Ecosystems» sted. Workshopen fokuserte på hvorfor utdanning og opplæring er viktig for regional utvikling, og hvorfor dette må jobbes med på en systematisk måte. Under arrangementet holdt Kathrin Jakobsen fra Hordaland fylkeskommune et innlegg om deres strategi på feltet.

Matchmaking

Under EWRC organiserte vi også et matchmaking-arrangement sammen med Hordaland fylkeskommune og Earlall, et europeisk nettverk for livslang læring, der Hordaland fylkeskommune er medlem. Under matchmakingen presenterte fem kommuner på Vestlandet hvert sitt Erasmus+ prosjekt om internasjonale initiativer for regional og lokal utvikling innenfor utdanning, læring og ungdom, med mål og å finne gode partnere for videre prosjektsamarbeid. Matchmaking er en tjeneste kontoret kan levere for våre medlemmer. Slike arrangement er en god mulighet for å finne partnere til EU-prosjekter og utveksle erfaringer med andre regioner i Europa.

Vi på VNB takker våre medlemmer for en spennende og innholdsrik uke, og ser allerede frem til neste års EWRC.

Les mer om matchmaking-arrangementet her.

Her kan du se EWRCs egen nettside.

Les mer om VNB under tidligere EWRC her.

Her er et knippe bilder fra uka, foto: Osloregionens Europakontor/Vest-Norges Brusselkontor

Mange gjester fra Vest-Norge under RegioNor

Vest-Norge representert

Paneldebatt

Merete åpner dag 2

Ledergruppa nye Vestland

Matchmaking