Foto hentet fra Aftenposten

Sogn og Fjordane blir verdensledende innenfor grønn skipsfart

Ekspressbåter mellom Bergen og Sogn og Nordfjord som i dag er blant klimaverstingene, skal bli grønne nå som Sogn og Fjordane i 2024 blir først i verden med å stille krav om utslippsfrie hurtigbåter.

Ifølge fylkeskommunen står hurtigbåttrafikken mellom Sogn og Fjordane og Bergen i dag for nesten 40 prosent av utslippene fra kollektivtrafikken i Sogn og Fjordane. Hurtigbåter som går på diesel er blant verstingene, og slike båter forurenser mer enn et innenriksfly per passasjerkilometer, ifølge BT. Båtene mellom Bergen og Sogn/Nordfjord bruker alene rundt 6,6 millioner liter diesel hvert år. Norge har lenge ønsket å forbedre den grønne skipsfarten, og nå ser Sogn og Fjordane ut til å bli først i verden til å kreve utslippsfrie hurtigbåter og fossilfri drift fra 2024.

Fem aktører kjemper om anbudet
De 18 hurtigbåtrutene i fylket skal ut på nye anbud 20. november i år, da dagens kontrakter på drift utløper i 2022. Fem aktører kjemper nå om å få de første utslippsfrie hurtigbåtene i Sogn og Fjordane på vannet. Forslaget til anbud er nå sendt på høring til industrien, for å se om det er mulig å levere i henhold til kravene og innen driften skal i gang i 2024. I utkastet stiller fylkeskommunen krav om nullutslipp på åtte hurtigbåter fra 1. mai 2024. Dersom noen starter med nullutslipp tidligere, vil de kunne få en CO2-bonus.

– Vi legger anbudet ut til høring for å kvalitetssikre det og sjekke at kravene er realistiske og fornuftige. Det er industrien som har fasiten, sier assisterende fylkesdirektør Øystein Hunvik.

Det nye fylket i en klar grønn retning
Med den nye grønne satsingen på utslippsfrie hurtigbåter blir Vestland satt på kartet på et internasjonalt nivå. Det nye fylket blir ikke bare en foregangsregion på marin transport i Europa, men blir også unik i verdenssammenheng. Vestland fylkeskommune er også medlem i et interregionalt partnerskap for smart spesialisering innen produksjon og bruk av hydrogen. Dette partnerskapet tar sikte på å fronte hydrogen som en av løsningene for et grønnere samfunn. Deltakelsen i partnerskapet og den nye satsingen på utslippsfrie hurtigbåter gjør at det nye fylket setter en tydelig standard som kan bidra til å påvirke andre regioner til å gå i samme grønne retning.

Les mer om kravet til de nye ekspressbåtene her og her.

Her kan du lese mer om fremtidens hurtigbåter.