European Sustainable Energy Week 2019

15. november presenterte Europakommisjonen programmet og temaet for European Sustainable Energy Week (EUSEW) 2019. Neste års EUSEW skal ha fokus på Europas energiframtid og man håper at 2019-arrangementet vil oppmuntre til mer samarbeid og høyere deltagelse blant små og mellomstore aktører i arbeidet for en grønnere energisektor i Europa.

EUSEW er det største arrangementet dedikert til fornybar energi i Europa. Årets EUSEW, med navnet «Shaping Europe’s Energy Future», går av stabelen 17.-21. juni 2019 og er den 14. utgaven av sitt slag. Årets navn indikerer at man håper EUSEW 2019 skal bli det virkelige startskuddet for å gjøre omstillingsplanene for energisektoren i Europa til en realitet.

Ifølge Haitze Siemers, Head of Unit for ‘Ny energi teknologi, innovasjon og rent kull’ i Europakommisjonens generaldirektorat (DG) for Energi, er det vesentlig å inkludere små og mellomstore aktører i omstillingsarbeidet. Dette håper man at EUSEW kan bidra med ved å la arrangementet bestå av flere små konferanser der man inviterer alle relevante aktører til å komme med sine bidrag. Det er også lagt opp til at aktører kan presentere et prosjekt og finne samarbeidspartnere under ‘Networking Village’ som er en del av EUSEW.

Ved å tilrettelegge for at aktører fra ulike bakgrunner kan ta aktiv del i EUSEW, håper arrangørene at EUSEW 2019 kan bidra med å inkludere flest mulig aktører i arbeidet med overgangen til en grønnere energiproduksjon.

Hydrogen

Under presentasjonen fikk Siemers spørsmål om grønn hydrogen som en fremtidig energikilde. Siemers mente at hydrogen har et stort potensial men at et hinder til økt produksjon og bruk av hydrogen er de høye kostnadene denne ressursen medfører. Ifølge Siemers vil de offentlige investeringene i grønn hydrogen forhåpentligvis bidra med å senke prisen, men det trengs også et langt større initiativ fra bedrifter og konsumenter skal grønn hydrogen kunne utvikles til å konkurrere med fossilt brennstoff.

Praktisk info

Dersom du ønsker å involvere deg eller din organisasjon i EUSEW 2019 anbefaler arrangørene deg sterkt til å søke sammen med en partner. Er din organisasjon medlem i Vest-Norges Brusselkontor vil vi gjerne høre fra deg om du planlegger et arrangement og bistår gjerne med å finne lokaler, kompetanse, innledere og partnersøk dersom det er behov.

EUSEW 2018 hadde 2500 deltakere, over 90 % av disse var tilfreds med arrangementet.

Søknadsfristen for deltakere som ønsker å presentere et bidrag til EUSEW 2019 er 28. januar. Mer info om søknadsprosedyren finner du her. Er du interessert i å lese mer om EUSEW 2019 følg denne lenken.