Kommisjonens forslag om fiskekvoter for Atlanterhavet og Nordsjøen

7. november la Kommisjonen frem et forslag om 2019s fiskekvoter og et endringsforslag om en strengere utkastpolitikk for kommersielle fiskebåter registrert i EU-land.

Kommisæren for miljø og maritim sektor Karmenu Vella la 7. november frem et forslag om fiskekvoter i Atlanterhavet og Nordsjøen for 2019. Forslaget kom i forbindelse med fiskerirådsmøte 17.-18. desember der medlemslandenes fiskeriministre møtes for å vedta neste års fiskekvoter. I forslaget la kommisæren blant annet opp til at fiske av sjøkreps og rødspette i Skagerak/Kattegat skal prioriteres, samt at kvotene skal bli høyere. Høyere fiskekvoter for Skagerak/Kattegat sammenfaller med den norske regjeringens interesser, som sammen med EU forvalter fiskebestanden i dette området.

Med formål å begrense utkast av fisk la Kommisjonen også frem et endringsforslag til EUs utkastpolitikk (discard and landing obligation). Den nåværende utkastpolitikken til EU krever kun at fangsten kontrolleres når den leveres i havn. Fiskere har dermed kunnet fiske mer enn de har hatt kvote på, samtidig som de ikke har kunnet levere mer enn det kvoten tilsier. Dette har ført til mye utkast av fisk på havet. Med å kreve at all fisk som blir hentet opp fra havet skal registreres på landets kvoter håper EU å begrense den ukontrollerte dumpingen av fisk som lenge har blitt ansett som en lite bærekraftvennlig praksis. Endringsforslaget vil med stor sannsynlighet bli implementert 1. januar 2019. Loven vil gjelde hele EUs fiskeflåte og hvert land har selv ansvar for å håndheve den. Norge har allerede en implementert en lignende ordning for norske fiskebåter.

Mer om Kommisjonens forslag om kvoter og til utkastpolitikken finner du her og her.