Hold av datoene for høstens webinarserie: EU/EØS på 1-2-3

Hvordan fungerer EU og EØS- avtalen? Hvordan påvirker Green Deal regional utvikling og energisatsinger i Norge? Hva trenger vi å vite om EUs regionpolitikk, og hvorfor? Dette og mer vil vi forsøke å gi svar på i våre nettkurs!

De seks norske regionkontorene og KS i Brussel inviterer i høst til et firedelt nettkurs som til sammen vil gi deltakerne en innføring i EU-systemet og EØS, samt aktuelle problemstillinger i Europa.

Sett av en time fra kl. 11.00, følgende fire mandager i september og oktober:

14.9   EU/EØS-systemene: Hvordan påvirker de oss?
21.9   EUs Green Deal og FNs bærekraftsmål: Er Europa på riktig vei mot klimanøytralitet?
28.9   European Green Deal: Hvordan vil den prege norske satsinger på fornybar energi?
5.10   Regionenes Europa: Hva skjer i europeisk regionalpolitikk og hva betyr det oss?

Mer informasjon om innhold og innledere og påmelding følger etter sommerferien!

Vennlig hilsen arrangørene,

KS, Osloregionens Europakontor, Stavangerregionens Europakontor, Sørlandets Europakontor, Vest-Norges Brusselkontor, Nord-Norges Europakontor og Trøndelags Europakontor.