EU med plan for grenseåpning og turistnæringen i Europa

Den siste tidens strenge reiserestriksjoner har ført til store problemer for turister og reiselivsbransjen. Nå strekker EU ut en hjelpende hånd.

Onsdag 13. mai  presenterte Europakommisjonen en pakke bestående av retningslinjer og anbefalinger som skal hjelpe medlemsland med å gradvis lette på reiserestriksjoner.  

Så godt som all reisevirksomhet og turisme har stått på vent de siste to månedene i Europa. Den nåværende koronakrisen har gjort at de fleste landene i Schengenområdet har sett seg nødt til å stenge grensene delvis eller helt. Dette har ført til en lammelse av turistnæringen i Europa. En næring som er svært viktig for mange europeere. I forkant av  koronakrisen var det  om lag  12 millioner jobber  knyttet til  turistnæringen i EU. Det anslås at mellom 80 og 90 prosent av omsetningen i  denne  næringen har forsvunnet  som følge av de strenge reiserestriksjonene og koronakrisen. 

I pressemeldingen fra 13. mai viser Europakommisjonen sin plan for å kunne sikre trygge reiser for turister og andre reisende i den næreste fremtid. Det åpnes nå for at land som er i lignende covid-19-situasjon kan åpne opp for hverandre. Det blir også tydeliggjort at man ikke kan diskriminere enkelte land eller områder som er i en tilnærmet lik situasjon. Kommisjonen har også lagt en plan for bedrifter i reiselivsbransjen.

Europakommisjonen åpner for reise på tvers av grenser
Nå som flere medlemsland klarer å redusere  virusets  reproduksjonsrate  ønsker  EU  mer målrettede tiltak for å lette på de strenge reiserestriksjonene. Dersom en generell  oppheving  av restriksjonene ikke er mulig å få til på grunn av den nåværende situasjonen, foreslår Kommisjonen en koordinert og fasebasert lettelse av reiserestriksjoner. EU ønsker å lette på restriksjoner mellom områder og medlemsland som er i en lignende fase av pandemien. 

Dagens situasjon blir betegnet som fase 0, hvor man har restriksjoner på  unødvendige reiser.  Fase  én  innebærer en gradvis åpning når smittesituasjonen tilsier at det er mulig. I  fase  to,  skal alle de nåværende koronarelaterte restriksjonene oppheves. Nødvendige helsetiltak skal fortsatt være på plass. 

Om dette skal  være gjennomførbart, bør man følge tre kriterier: 

  • Lettelser i reiserestriksjonene  skal være på områder hvor man ser en positiv utvikling på koronasituasjonen, basert på veiledning fra  European Centre for  Disease  Prevention  and Control  (ECDC).  
  • Det må foreligge muligheter til å ta i bruk begrensende tiltak gjennom hele reisen inkludert når en krysser landegrenser. Det må også legges til grunn ekstra sikkerhetstiltak på steder hvor fysisk distansering kan være vanskelig å overholde.  
  • Økonomiske og sosiale  vurderinger må også gjøres. Her skal man først og fremst  prioritere krysning av grenser i sentrale aktivitetsområder, og reisende må oppgi personlige grunner for reisen.   

Når et medlemsland beslutter å åpne for innreise, skal man gjøre dette på en måte som ikke diskriminerer enkelte land  eller regioner.  Man skal godkjenne innreise fra alle land og områder som er i tilsvarende epidemiologisk tilstand. 

En pakke med råd og retningslinjer for turisme  fra Kommisjonen
Europakommisjonen ønsker å gi folk muligheten til å reise trygt innenfor sitt eget land eller øvrige medlemsland i EU. Det er også et mål å hjelpe turistnæringen med å komme til hektene  igjen  etter pandemien.

Europakommisjonens turisme- og transportpakke inkluderer: 

  • En  strategi for gjenoppretting  av turistnæringen  i 2020 og videre  
  • En  felles tilnærming  for igjen å ha fri bevegelse,  med  en gradvis og koordinert oppheving av reiserestriksjoner ved EUs interne grenser.  
  • Et  rammeverk  som skal støtte en gradvis  nyetablering av transport samtidig som man sikrer at det skal være trygt for både de reisende og arbeiderne.  
  • En  anbefaling  om å gjøre reisekuponger til et attraktivt alternativt til penger som refusjon for kunder.  
  • Kriterier  for å kunne gjenåpne turistaktiviteter på en sikker og gradvis måte. Dette innebærer blant annet å utvikle helseprotokoller for overnattingssteder som f. eks. hoteller.  

 Vil hjelpe bedrifter i turistnæringen
EU ønsker å sikre likviditeten til bedrifter  i  turistnæringen, da spesielt  SMBer, gjennom  økt  fleksibilitet i statsstøtteregelverket. Dette skal være med  på  å  gjøre det mulig for medlemsland å introdusere ordninger for å støtte bedrifter i transport- og reisebransjen. EU skal også fortsette å bidra med likviditeten til bedrifter som er rammet av koronakrisen gjennom  Coronavirus  Response  Instrument Initiative.  Ved å støtte  reiselivsbedrifter  skal man  sikre  at Europa  fortsetter å være  en attraktiv reisedestinasjon.  EU skal fortsette det tette samarbeidet med medlemslandene for å kunne ha en bærekraftig turistnæring også i disse tider.  

Du kan  lese mer om planen, retningslinjer og råd for grenseåpning i  pressemeldingen til Europakommisjonen.