HVL-forskere leder an i nytt EU-prosjekt

Forskere fra HVL får én million euro til å finne ut hvordan forskningsdata på energi kan bli tilgjengelig for flere.

Professor  Valeria  Schwanitz  og to kollegaer ved  Høgskulen  på Vestlandet  (HVL)  i Sogndal leder nå  et nytt europeisk forskningsprosjekt om bruken av forskningsdata. De tre forskerne har  i alt  fått tildelt 1 million euro av EU til prosjektet «Tapping the full potential of energy data».  

Midlene som forskerne  har fått  skal brukes til videre forskning på hvordan forskningsdata på energi kan bli tilgjengelig for enda flere. Dette er et prosjekt som blir gjennomført for The European Energy Research Alliance (EERA), som er den største organisasjonen for forskning på energi i Europa. De neste tre årene vil  HVL-forskerne arbeide sammen med en rekke europeiske forskerkollegaer.  

 Ser potensialet i forskningsdata
De fleste forskningsdatabaser er ikke tilgjengelige  for å gjøre nye analyser, og har derfor  et stort uutnyttet potensial. EERA-prosjektet med Scwanitz i spissen skal sammen med prosjektpartnere fra Tyrkia, Østerrike, Italia, Belgia og Polen forsøke å gjøre forskningsdata på energi tilgjengelig og gjenbrukbar for enda flere.  

Prosjektet skal undersøke, utvikle og teste et økosystem for informasjon knyttet til fornybar energi. Målet er å få til en holdningsendring i retning av mer åpen bruk av informasjon,  ifølge  Schwanitz.  

Hun legger også til at for å kunne organisere en vellykket overgang til et rent energisystem, ta  informerte  avgjørelser, og for å øke forskningsaktiviteten, så må  man åpne  databasene for forskning. Data må være søkbare og gjenbrukbare.  

Vil utvikle en plattform for deling av data
Et av tiltakene for å gjøre forskningsdata gjenbrukbar, er å lage en samlet plattform med lenker til allerede eksisterende plattformer. Dette er blant annet for å gjøre det mindre tungvint å finne frem til relevant data på energi. Prosjektutviklerne ønsker at plattformen skal være et referansepunkt for standarder som det er konsensus rundt i forskningsmiljøet, og for prosjekter som det er en felles interesse for.  

Digital oppstart
Forskningsgruppen møttes for første gang rett før påske for å bli bedre kjent. Dette møtet foregikk, som så mye annet i disse tider, digitalt. Oppstarten gikk  likevel  bra.  

«Det er uvant å møte samarbeidspartnerne for de neste tre årene gjennom video, men vi fikk en god start», sier  Schwanitz  om  det digitale kick-offet.  

Du kan lese mer om det EU-finansierte forskningsprosjektet Tapping the full potential of energy data her. Du kan også finne flere  forskningsprosjekter fra  Høgskulen  på Vestlandet (HVL) her.