De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene 2019

De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene (European Research and Innovation Days) er et årlig arrangement som samler en rekke aktører på tvers av sektorer som entreprenørskap, industri, finans og akademia til å bidra med å utforme retningen til sentral forskning og innovasjon i Europa.

I år arrangeres dagene fra 24.-26. september i Brussel og programmet vil i år bestå av alt fra debatter, interaktive utstillinger og workshops. Innleggsholderne er enda ikke annonsert, men vil blant annet bestå av ministre, forskere og representanter fra Europaparlamentet. Gjennom ulike arrangementer er målet å sette søkelys på hvor viktig forskning og innovasjon (FoI) er for å løse utfordringer vi står ovenfor i samfunnet i dag. Sentrale spørsmål vil for eksempel være hvordan FoI kan bidra til det grønne skiftet innenfor industri, økonomi og sivilsamfunn.

En viktig møteplass for å diskutere Horisont Europa

I tillegg til å være en møteplass for å spre engasjement rundt FoI, vil deltakere få mulighet til å diskutere og komme med innspill det kommende EU-programmet Horisont Europa (2021-2027). Horisont Europa regnes som verdens største FoI-program og det antas at budsjettet vil være på 100 milliarder euro. Ved å engasjere og inkludere sentrale aktører vil Horisont Europa bedre kunne reflektere sivilsamfunnets behov.

Norge deltar i det nåværende FoI-programmet Horisont 2020, men det er fremdeles usikkert om Norge vil ta del i den kommende perioden (Horisont Europa). Forsknings- og innovasjonsdagene kan likevel anses som en aktuell møteplass for norske aktører som er interessert i europeisk forskningssamarbeid. Les mer om Horisont Europa her.

Informasjon om påmelding

Det offisielle programmet er enda ikke klart, men dersom du ønsker å få løpende informasjon kan du registrere deg her.

Arrangementet er i utgangspunktet rettet mot relevante aktører som entreprenører, forskere, investorer, presse og politikere, men er i teorien åpent for alle. Endelig påmelding vil åpne senere. Følg gjerne med i Vest-Norges Brusselkontor sin kalender for oppdatering.

Mer informasjon om forsknings- og innovasjonsdagene finner du her: