Er du vår nye praktikant for høsten 2019?

Vest-Norges Brusselkontor søker en ny studentpraktikant for høsten 2019. Vi søker en fleksibel og serviceorientert person, som har interesse for, og kunnskap om EU og EØS. Praktikantordningen er for deg som er i gang med høyere utdanning og har mulighet til å få studiepoeng for semesteret i praksis.

Litt om kontoret

VNB er et av seks norske regionskontor plassert i Brussel. Siden 2004 har kontoret fungert som et bindeledd mellom regionale aktører i Vest-Norge og andre regioner i Europa. Dette gjør vi ved å formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS, ved å synliggjøre regionen som samarbeidspartner, og ved å identifisere aktuelle programmer og prosjektmidler som kan være relevant for vestlandsregionen. Du finner mer informasjon om kontoret her.

Om praktikantordningen

Hvert semester i mange år har vi hatt gleden av å ta imot én eller to studentpraktikanter hos oss i Brussel. Praktikantordningen gjelder for studenter i høyere utdanning, helst med relevant studiebakgrunn – eksempelvis fra statsvitenskap, sammenliknende politikk, Europastudier eller samfunnsøkonomi. Praktikantordningene er ulønnet og det legges derfor opp til at studenten får studiepoeng, og dermed også støtte fra Lånekassen, samt at det søkes om mobilitetstipend gjennom EU-programmet Erasmus+.

Praktikantordningen er også en del av samarbeidet mellom Universitet i Bergen, hvor studenter som tar faget SAMPOL291 «Praksis i Sammenliknende politikk – utenbys» får muligheten til å skaffe seg studierelevant arbeidserfaring samtidig som man får studiepoeng.

Varigheten for oppholdet er fra september-desember. Eksakt dato avklares når kontrakt etableres.

Det er ønskelig at praktikanten har følgende kvalifikasjoner:

 • Må minst være i gang med høyere utdanning på universitet eller høyskolenivå
 • En god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper eller kjennskap til andre språk er en fordel, men ikke et krav.
 • Kjennskap til Vestlandsregionen (næringsliv, kultur, FoU-miljøer, offentlig virksomhet)
 • Interesse for, og noe kunnskap om, EU/EØS
 • Gode data og IKT-ferdigheter
 • Være fleksibel og serviceorientert
 • På et lite kontor er det nødvendig å kunne arbeide selvstendig og ta ansvar, samtidig som evnen til å samarbeide er viktig. VNB er et representasjonskontor og man bør være åpen og opptre profesjonelt.

Arbeidsoppgaver:

 • Behandling av forespørsler som kommer inn per telefon og e-post
 • Bidra til VNBs nyhetsbrev, og til kontorets hjemmesider
 • Følge og rapportere på EUs politikkområder med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevant for kommuner og fylkeskommuner i regionen
 • Tilrettelegging for besøk og arrangementer
 • Representere kontoret på seminarer og møter
 • Administrative oppgaver
 • Annet forefallende arbeid

Søknadsfrist 15. mai

Søknad, CV og vitnemål sendes pr. e-post til direktør Merete Mikkelsen, merete.mikkelsen@west-norway.no (VNB) og Kjetil Evjen, ansvarlig for praksisordningen ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Kjetil.Evjen@uib.no. Dersom du ikke er tilknyttet UiB sendes det bare til Merete Mikkelsen.

For nærmere informasjon om stillingen kan direktør ved Vest-Norges Brusselkontor, Merete Mikkelsen, kontaktes på e-post eller tlf. +32 22 85 00 00 eller mob. +47 4810 9647 / +32 473 670145.

For nærmere informasjon om praksisfaget hos UiB kan emneansvarlig Kjetil Evjen ved institutt for sammenlignende politikk kontaktes på e-post eller på tlf. +47 55 58 25 13 eller mobil: +47 93 80 16 88

Nåværende praktikant, Karoline Hannisdal, kan også kontaktes for spørsmål om stillingen. Tlf. +47 94 88 26 27, eller på e-post: karoline.hannisdal@west-norway.no

Her kan du lese mer om erfaringer fra våre tidligere praktikanter og her kan du lese mer om krav for praksisordningen ved UiB.