Høgskulen på Vestlandet

HVL deltar i millionprosjekt i Horisont 2020

Førsteamanuensis Valeria Jan Schwanitz og August Hubert Wierling ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), deltar på et nytt Horisont 2020 prosjekt som tar for seg sosial innovasjon og kollektive handlinger i overgangen mot et lavkarbonsamfunn.

Schwanitz og Wierling er begge ansatt ved institutt for miljø og naturvitenskap på HVLs avdeling i Sogndal. Tittelen på forskningsprosjektet er: «Collective action Models for Energy Transition and Social Innovation» (COMETS). Forskningsprosjektet undersøker hvordan sosial innovasjon og Collective action Initiatives (CAI) bidrar i overgangen mot et lavkarbonsamfunn.
Horisont 2020-prosjektet koordineres av Dario Padovan fra Universitetet i Torino i Italia, og har elleve øvrige partnere fra Norge, Spania, Italia, Belgia, Danmark, Estland, Polen og Nederland.

Høye summer involvert

Det samlede budsjettet til Horisont 2020 prosjektet er på 3 millioner Euro hvorav HVL har blitt gitt 530 000 av disse. Dette er midler som kommer godt med i et slikt prosjekt. Forskningsprosjektet startet i mai i år og skal foregå over tre år frem til 2022.

Les mer om forskningsprosjektet her og her.