Erasmus+: Aktiv Ungdom – Hordaland i toppen

Erasmus+: Aktiv Ungdom hadde i oktober sin siste søknadsrunde i 2019, og det er nå klart hvem som får støtte fra EU-programmet. Hordaland var blant fylkene som mottok mest midler til støtte.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Aktiv Ungdom, mottok 66 søknader fra 53 ulike organisasjoner. Av disse søknadene ble rundt 40 % innvilget. Til sammen ble det delt ut 12, 3 millioner kroner til søkere fra 12 ulike fylker.

Prosjekt med aktuelle temaer

De innvilgede prosjektene hadde temaer som digitalt ungdomsarbeid, mangfold, aktiv ungdomsdeltakelse, inkludering, entreprenørskap, fremmedfrykt, hatefulle ytringer, klima og psykisk helse. Dette er sentrale tema som er på dagsorden i EU om dagen.

Blant annet mottar senter for arbeidslivsforberedelse i Hordaland i overkant av 1, 2 millioner kroner til et strategisk partnerskap. Prosjektet går ut på å lage en «verktøykasse» som skal inneholde videomateriale, brettspill og rollespill. Verktøyene skal bidra til økt kompetanse om hvordan de kan gjøre ungdommer bedre rustet i møte med arbeidslivet. Verktøyene skal være tilgjengelige for alle ungdomsarbeidere.

I tillegg mottar «Creative Connections» i Sogn og Fjordane rundt 626 000 kroner til «Rehearsals for Life». Prosjektet gir 28 ungdomsarbeidere to kurs i hvordan de kan benytte forumteater i ungdomsarbeidet. Det skal også forberedes og gjennomføres fremføringer i lokalsamfunnet som en del av opplæringen.

Ny utlysning i starten av 2020

Søknadsfristen ved neste utlysning er 5. februar 2020 klokka 12.00. Søknaden sendes direkte til Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet som administrerer Erasmus+ Aktiv Ungdom programmet. De kan også bistå med veiledning og svare på spørsmål angående prosjektidéer eller søknader.

Her kan du se hele listen over innvilgede prosjekt.

Les mer om siste søknadsrunde her.

Les mer om og se eksempler på flere tidligere prosjekt her.