Autoritært styre – et nytt virus å bekjempe for EU?

Den siste tidens utvikling i Polen og Ungarn vekker oppsikt over hele den demokratiske verden. Situasjonen skaper hodebry for flere enn de demokratiske forkjempere innenfor de respektive landegrensene. Nå fordømmer Europaparlamentet de to landenes kontroversielle trekk i forbindelse med covid-19-situasjonen. 

Situasjonen som vi nå befinner oss i har snudd opp ned på hverdagen til de aller fleste. Det er blitt erklært unntakstilstander, medisinske nødstilfeller og nasjonale krisetilstander over hele verden. I Norge har vi sett at en kriselov har skapt diskusjoner. Det å være kritisk til en utvidelse av den utøvende makt er en sunn del av et demokrati, da det er mange prinsipielt vanskelige sider ved å gi fullmakter i representative demokratier.  

Tiltak som effektivt begrenser en spredning av koronaviruset er imidlertid helt nødvendig. Prosesser for å fatte offentlige beslutninger tar vanligvis lang tid, tid som man gjerne ikke har til rådighet når man står overfor et virus som truer liv over hele verden. Løsningen på dette har i flere land vært en unntakslovgivning som gjør det enklere for myndighetene å få kontroll på viruset. Samtidig kan en slik lov også misbrukes.  

Unntakstilstand som et påskudd for å gripe om makten 

Parlamentet i Ungarn ga tirsdag 31. mars statsminister Viktor Orbán myndighet til å styre med ubegrenset makt og uten noe form for tidsbegrensning. Det er imidlertid ikke første gang det har vært kontroversielle avgjørelser som har gått Orbáns favørI 2012 endret han grunnloven slik at regjeringen selv kan utnevne samtlige dommere i landet. tillegg senket den daværende regjering pensjonsalderen for dommere fra 70 til 62 år. Dette skjedde nærmest over natten, slik at om lag 200 dommere på kort tid måtte se seg nødt til å  av med pensjon .  

Med den nye ubegrensede makten kan Orbán i teorien tilsidesette hvilken som helst ungarsk lov, under oversyn av en konstitusjonsdomstol. Domstolen er bemannet med dommere utvalgt av Orbán selv. Det er allerede kommet en lov som gir fem års fengsel for å spre falske nyheter, hvor regjeringen i praksis selv dikterer hva som er rett og galt av informasjon. 

Polens regjering på sin side har allerede vært i hardt vær for sine kontroversielle angrep på den uavhengige konstitusjonsdomstolen. Polske myndigheter planlegger nå å avholde presidentvalg 10. mai, til tross for mye motstand. Regjeringen i Polen har erklært en medisinsk nødstilstand, og ikke en generell unntakstilstand. Dette frarøver opposisjonen muligheten til å drive valgkamp, selv om et presidentvalg vil bli avholdt i mai, da offentlige markeringer og arrangementer ikke er tillat i denne unntakstilstanden. Å avholde et slikt valg vil dessuten sette helsen til store deler av befolkningen i fare. Ved sist valg tok rundt halvparten av Polens 30 millioner stemmekyndige til valglokalene for å stemme.

Basert på nye målinger ville president Andrzej Duda fått en oppslutning på rundt 50 prosent, og med det sikret seg en ny periode som president. Det populistiske partiet PiS har flertall i underhuset, men ikke i det polske overhuset. Å beholde presidentskapet er avgjørende for PiS om de skal unngå en så kalt «deadlock».

Det hersker liten tvil over misbruket av unntakstilstandene i de to landene. Den demokratiske eroderingen Ungarn og Polen står overfor kan tvinge EU til å handle.

Fordømmes av EU 

Tidligere i vår skrev lederne for de fire største politiske partiene i Europaparlamentet under på at all respons på den nåværende koronasituasjonen skal være i tråd med EUs –regler og verdier. Responsen skal også være tydelig rettet mot helsekrisen og være gyldig kun i en begrenset periode. 

Fredag 17. april kom det en resolusjon fra Europaparlamentet som sa at handlingene til Ungarn og Polen har et totalt fravær av EUs verdier. Parlamentarikerne ønsker også at EU tar i bruk alle tilgjengelige midler og sanksjoner for å stoppe det de ser på som alvorlige brudd på Artikkel 7 i traktaten om Den europeiske union. Brudd på Artikkel 7 kan blant annet være å ikke respektere ytringsfrihet, rettssikkerhet eller menneskerettigheter. Dette kan føre til tap av stemmerett i EU. 

Bør slå hardt ned på utnyttelsen av unntakstilstanden 

For EU vil det være svært viktig å handle riktig i en slik situasjon. Med en økende politisk polarisering i verden kan vi fort stå overfor en dominoeffekt av demokratisk erodering, om utnyttelsen av unntakstilstanden ikke blir slått hardt ned på. Dette kan være helt avgjørende for å hindre at et nytt virus med autoritært styre sprer seg i kjølvannet av covid-19.