Et felles europeisk veikart for gjenåpningen av Europa 

r nå flere land i Europa begynner å myke opp korona-tiltakene, har EU lagt frem et veikart for en koordinert og gradvis gjenåpning av samfunnet.

Som følge av koronaviruset og tiltakene som er blitt gjort, har det blant annet oppstått store sosioøkonomiske utfordringer i Europa. Det oppstår derfor et behov for å vurdere tiltakene, etter hvert som kunnskapen om smittespredningen utvikler seg. EU ønsker at slike vurderinger skal skje etter like kriterier i hele EU, for en mest mulig koordinert og effektiv gjenåpning av Europa. 

Et veikart for utfasing av korona-restriksjoner 

Med råd og ekspertise fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Kommisjonens rådgivende panel for Covid-19, medlemsstater og World Health Organization (WHO), har EU lagt frem et veikart med anbefalinger til hvordan medlemsland gradvis kan lette på tiltakene samtidig som en bevarer innbyggernes helse 

 Det er fortsatt en enighet blant eksperter på området om at selv med tiltakene som er blitt gjort, vil  viruset fortsette å spre segDet er derfor helt avgjørende at timingen for en utfasing av restriksjonene er god.  

 Kriterier for å lette på tiltak 

Veikartet består blant annet av en rekke anbefalinger, kriterier, prinsipper og forslag til felles tiltak for medlemslandene. Det blir anbefalt å ha følgende tre kriterier oppfylt før en kan begynne å trappe ned på tiltak som er blitt gjort.  

  • En nedgang i spredningen av viruset over tid. Dette kriteriet kan vises med en vedvarende reduksjon i antall nye tilfeller, sykehusinnleggelser og pasienter på intensivbehandling.
  • Et helsevesen med tilstrekkelig kapasitetDet er nødvendig å ha tilstrekkelig kapasitet på sykehussenger, tilgang til farmasøytiske produkter for intensivbehandlinger, tilberedning av utstyrslager og tilgang til pleie for spesielt utsatte grupper.
  • Et passende overvåkingssystemDet behøves en stor kapasitet til testing for, og overvåking av,  viruset kombinert med muligheter for å isolere personer. Dette er for å hindre en tilbakekomst og videre spredning av viruset. 

Konkrete råd 

I tillegg til anbefalte kriterier for å starte gjenåpningen av samfunnet, har Kommisjonen lagt frem konkrete råd for hvordan dette bør foregå.  

  • En gradvis gjenåpning hvor en tar seg tid til å vurdere hvordan lettelsen på ulike tiltak påvirker samfunnet
  • De generelle tiltakene bør erstattes med mer spesifikke tiltak. Dette kan eksempelvis være tiltak som er rettet mot å beskytte spesielt utsatte grupper i befolkningen.
  • Grensene mellom medlemsstater i EU bør gjenåpnes på en koordinert måte. Reiserestriksjoner og grensekontroller bør løftes så snart situasjonen tilsier at det er forsvarlig. Grenser til øvrige land bør åpnes i en senere fase.
  • Den økonomiske aktiviteten bør gjenopptas i faser. Det er flere mulige modeller som dette kan baseres på. Det viktigste er at ikke alle returnerer til arbeidsmarkedet samtidig
  • Større forsamlinger bør også tillates gradvis. Her bør det tas hensyn til viktigheten av å samles for å gjennomføre de ulike aktivitetene. Eksempelvis å starte med skoler og universiteter før man åpner for forsamlinger på restauranter og caféer.
  • Innsatsen for å forhindre spredningen av viruset bør opprettholdes, hvor den strenge hygienepraksisen skal fortsatte som før.
  • Tiltak skal vurderes fortløpende, og en bør være forberedt på å gå tilbake til enda strengere restriksjoner dersom det skulle være nødvendig.  

  Hva skjer videre?  

I veikartet blir det lagt vekt på at det er opp til medlemslandene selv i hvor stor grad man vil etterleve kriteriene, avhengig av deres egen situasjonNøkkelprinsippene for å lykkes med en gradvis gjenåpning av Europa er at tiltakene bør vurderes etter vitenskapelige beviser, samarbeid, og solidaritet. Kommisjonen vil fortsette å analysere nødvendigheten av tiltak som medlemsland gjør for å håndtere pandemien. Dersom enkelte tiltak anses som unødvendige vil Kommisjonen gripe inn ved å be om en oppmyking reglene 

Når man gradvis begynner å lette på tiltak, er det nødvendig med en strategisk plan for gjenåpningen av samfunnet. Kommisjonen vil utvikle en strategi for gjenoppretting av økonomien som skal baseres på det nye forslaget til EUs langtidsbudsjett. Planen er å puste nytt liv i økonomien, og vende fokuset tilbake på bærekraftig vekst. Ledere i EU skal møtes torsdag 23. april via en videokonferanse for å diskutere responsen på Covid-19-utbruddet fremover. 

 Les mer om anbefalinger, prinsipper og forslag til utfasing av korona-relaterte restriksjoner i veikartet. Du kan også lese pressemeldingen om veikartet her.