Presentasjon av kommisærene

Klima og geopolitikk i høysetet i von der Leyens nye kommisjon

Tirsdag 10. september presenterte den nye kommisjonspresidenten Ursula von der Leyen sine kommisærer og kommisjonens struktur for de neste fem årene. Von der Leyen la blant annet vekt på at den nye kommisjonen vil prioritere arbeidet mot klimaendringer, bygge opp samarbeidet med USA og jobbe for et sterkere Europa i verden.

Åtte visepresidenter i den nye konstellasjonen

Von der Leyen har gjort flere endringer i strukturen for den kommende kommisjonen. En endring er at den nå vil få hele åtte visepresidenter som er ansvarlig for de viktigste prioriteringene i de politiske retningslinjene til kommisjonen. Av disse åtte vil tre av dem i tillegg ha mer omfattende ansvar, og få tittelen ‘executive vice president’. Disse tre kommisærene er nederlandske Frans Timmermans som skal lede arbeidet med bærekraftig og grønn utvikling, danske Margrethe Vestager som får det digitale ansvarsområdet og latviske Valdis Dombrokvskis som får ansvar for økonomisk stabilitet.

Tilnærmet lik kjønnsbalanse

Von der Leyens kommisjon vil bli historisk, da det for første gang er nærmest fullstendig kjønnsbalanse med 13 kvinner – inkludert von der Leyen – og 14 menn. I tillegg til at presidenten selv er kvinne, er flere av de sentrale posisjonene i kommisjonen tildelt kvinner. Blant annet fortsetter danske Margrethe Vestager som konkurransekommisær i tillegg til sitt nye ansvarsområde om å gjøre «Europa klar for den digitale alderen».

Europaparlamentet må nå godkjenne de nye kommissærene, før kommisjonen kan starte sitt arbeid. Europaparlamentet er ventet å ta denne avgjørelsen i slutten av oktober.

Se kommisjonens egen pressemelding her.

Les mer om prioriteringene til den nye kommisjonen her.

Se oversikten over alle kommissærene og deres respektive porteføljer her.

Von der Leyens kommisjon