Sjekk ut hva som skjer på Vestlandet under Mobilitetsuka 2019

Den europeiske Mobilitetsuka (EMW) går av stabelen fra 16.-22. september 2019 og setter fokus på bærekraftig alternativ transport. I Norge er Ålesund, Bergen og Gloppen blant kommunene som deltar i uken.

Gående og syklende er en prioritet under årets mobilitetsuke

Årets uke setter søkelys på å innlemme mosjon i hverdagen gjennom å promotere de helsefremmende og miljøvennlige effektene av sykling og gange, og i tillegg til den økonomiske gevinsten dette gir. Mobilitetsuken fremhever at fysisk aktivitet som sykling og gåing er utslippsfritt, og hjelper å holde kroppen vår i form. I tillegg viser det seg at byer som vektlegger aktiv transport fremfor privattransport også får et mer attraktivt omdømme, med blant annet mindre fortetning og høyere livskvalitet blant befolkningen.

Deltakerbyene blir oppfordret til både å sette i gang mindre tiltak som bilfri dag og andre miljøvennlige aktiviteter i løpet av uka, men også mer permanente ordninger som sikrer innbyggerne et godt utgangspunkt for å kunne gå og sykle trygt. De byene som oppfyller alle kriteriene satt av EMW vil bli utpekt som «Golden Participants», og vil være kvalifisert for å søke til EMWs prisutdeling.

Vest-Norge godt representert

Flere av byene og tettstedene i Vest-Norge deltar i årets uke. Ålesund kommune gir blant annet befolkningen tilbud om et mobilitetskort til 130 kroner som gjennom hele uken gir dem mulighet til å reise så mye de vil med buss og hurtigbåt i Ålesund, Giske og Sula. I tillegg lanserer de en gå-aksjon for skoleelevene i kommunen, samt gratis buss til de to Aafk-kampene som blir arrangert under Mobilitetsuka.

I Bergen vil det blant annet arrangeres bilfri dag, og Vaskerelven, Øvre Ole Bulls plass og Engen vil derfor være stengt for biltrafikk lørdag 21.september. I tillegg tilbys det gratis sykkelservice flere steder rundt omkring i Bergen i løpet av uken.

Les mer Mobilitetsuka på deres egen hjemmeside her.

Les om Mobilitetsuka i Ålesund her.

Se Facebooksiden til Mobilitetsuka i Bergen her.

Her er programmet for aktivitetene i Bergen under Mobilitetsuka:

Program mobilitetsuken i Bergen