Europaparlamentets forhandlingsposisjon for direktiv om engangsplast

Europaparlamentet vedtok 24. oktober sin posisjon i kommende trilogforhandlinger om direktivet angående reduksjon av effekten av enkelte plastprodukter på miljøet.

Hvert år produserer Europa 25,8 millioner tonn plastsøppel hvor bare 30 % blir resirkulert. Av resten havner mellom 150 000 og 500 000 tonn i havet, bare innenfor EU. Dersom trenden fortsetter antar forskerne at det kan bli mer plast enn fisk i havet innen 2050. Denne aktuelle utfordringen ledet Europakommisjonen til å legge frem «Den europeiske strategien om plast i en sirkulær økonomi» i januar 2018 og fulgte opp med et forslag til direktiv for reduksjon av effekten av enkelte plastprodukter på miljøet i mai 2018. Direktivet adresserer reduksjon av fiskeriutstyr og 10 typer engangsprodukter i plast, som utgjør til sammen 70 % av plastgjenstandene som finnes på Europeiske strender.

Direktivet har siden blitt behandlet i Europaparlamentet og 24. oktober 2018 vedtok de sin posisjon i forkant av de kommende trilogforhandlingene. Parlamentet ønsker å utvide Kommisjonens forslag med blant annet en vedvarende reduksjon i bruk av engangskopper og matbeholdere i plast. Første målsetningen er å redusere bruken av dette til 25 % innen 2025.

For andre plastprodukter der det finnes gode alternativer i markedet ønsker Parlamentet nasjonale forbud i 2021. De støtter Kommisjonens forslag om at dette skal omfatte ørepinner, bestikk, fat, sugerør, rørepinner og ballongpinner, men ønsker at det også skal gjelde engangsprodukter i såkalt oxo-nedbrytbar plast og beholdere til mat og drikke som er laget av plasttypen EPS, som ofte brukes ved take-away. I tillegg til å redusere negative effekter på miljø, klima og helse har EU også et formål om å samtidig fremme veksten av en innovativ sirkulær økonomi i Europa.

Det er ventet at medlemslandenes forhandlingsposisjoner vedtas i nær framtid, og at trilogforhandlinger mellom Rådet og Parlamentet starter i november. Det er antatt at direktivet vil bli vedtatt allerede før jul.

Plastproblematikken er også svært aktuell i Norge og på Vestlandet. Dette gjør at vi på VNB har fulgt dette området tett på vegne av våre medlemmer i år.

Les tidligere saker vi har skrevet om plast her.

Les mer om miljøråd ved EU-delegasjonen, Hege Rooth Olbergsveen, sin rapport på regjeringen sine sider her.