Vest-Norges Brusselkontor inviterer til EWRC 2019

Den 17. European Week of Regions and Cities (EWRC) går av stabelen 7.-10. oktober i år. Vest-Norges Brusselkontor vil være aktivt tilstede under uka og organiserer flere arrangement sammen med både norske og europeiske partnere.

EWRC er den årlige konferansen for regional utvikling, arrangert av Regionkomitéen (CoR) og Europakommisjonen, i samarbeid med en rekke regionale aktører. Med sine rundt 150 arrangementer og 6000 deltakere er arrangementet det største arrangementene i EU-regi. Her kan byer og regioner vise fram hvordan de skaper jobber, løser samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskapning i regionen.

Uka blir i år arrangert under tittelen «Regions and Cities, Pillars of EU’s Future». De tre hovedtemaene for årets EWRC vil være:

  • Byer og regioners rolle i EUs fremtid
  • Et Europa som er nærmere innbyggerne
  • Et grønnere Europa

I tillegg vil sosial integrasjon, et smartere Europa og et mer sammenkoblet Europa være viktige tema.

RegioNor introduksjonsseminar

Hvert år arrangerer Vest-Norges Brusselkontor sammen med de andre norske regionkontorene i Brussel (RegioNor) et introduksjonsseminar for medlemmene sine den første dagen av EWRC. Seminaret er ment som en introduksjon til EWRC, men vil også se på dagsaktuelle saker i EU som er relevant for norske regioner. Det er også en god arena for å bygge nettverk og blir kjent med regionale aktører fra hele Norge.

Lokale initiativ for en grønn omstilling

Tirsdag til torsdag vil det blir arrangert en rekke workshops, seminarer, debatter og utstillinger på flere steder i Brussel. Sammen flere andre regioner, vil VNB organisere en workshop tirsdag 8. oktober med tittelen «Regional and local involvement for green transition».

Workshopen vil samle politikere og eksperter fra de seks regionene, som vil presentere hvordan deres respektive regioner på ulike måter har involvert regionale aktører og innbyggere i overgangen til et grønnere samfunn. Vest-Norge s bidrag vil være å presentere ‘Klimathon’, et arrangement som samler en rekke ulike regionale og lokale aktører for å diskutere konkrete, regionale klimautfordringer. Målet er å finne fram til gode løsninger lokalt ved å utveksle ideer og samarbeide på tvers av sektorer og fagmiljøer. Les mer om vår workshop her.

Building Regional Skills Ecosystems

Hordaland fylkeskommune skal sammen med flere andre regioner arrangere en workshop om regionale økosystem innen utdanning og opplæring. Dette arrangementet samler eksperter fra EU, OECD og regionale representanter, som vil legge fram sine syn og god praksis. Les mer om denne workshopen her.

VNB skreddersyr uka for sine medlemmer

I tillegg til disse seminarene vil VNB arrangere fellesmiddager for våre medlemmer som deltar på EWRC. Vi vil også være behjelpelig med å sette opp møter med andre aktører i Brussel og gi råd til hvordan man kan utnytte EWRC best mulig.

Påmelding

Påmelding og program til alle offisielle aktivitetene under EWRC blir åpnet 8. juli.

For oversikt og påmelding til det offisielle programmet, se hjemmesidene til EWRC. Her vil det også bli lagt ut praktisk informasjon etter hvert. Vi anbefaler å være tidlig ute med påmeldingen, siden de mest populære arrangementene raskt fylles opp.

Du kan lese mer om VNB sine tidligere arrangementer under EWRC på våre hjemmesider.