Verdifull samling for det internasjonale fylkesnettverket

Vest-Norges Brusselkontor stilte som vertskap da internasjonalt fylkesnettverk la turen til Brussel 20 og 21. juni. Med et tett program og spennende diskusjoner ble det to innholdsrike dager på Norway House. Målet var å få en grundig oppdatering på regionenes rolle og muligheter innenfor EUs neste programperiode.

Fylkesnettverket består av internasjonale rådgivere fra alle Norges fylkeskommuner. Nettverket møtes omtrent to ganger i året for å dele erfaringer og kunnskap, og diskutere samarbeid.

På agendaen stod blant annet Kommisjonen sitt arbeid med fremtidens samhørighets- og regionalpolitikk med innlegg fra CPMR, HyER, Kommisjonen og Eivind Lorentzen fra Norges delegasjon til EU. Programmet ga ikke bare rom for innlegg fra eksterne foredragsholdere. Også de norske regionkontorene i Brussel holdt foredrag om hvordan de jobber på spesifikke områder. Regionkontorene var ellers godt representert under samlingen, og dette ga god anledning til erfarings- og meningsutveksling på tvers av fylkesgrensene. Det ble konkludert med at det på en rekke felt er verdifullt at fylkeskontakter og regionkontor samles regelmessig – også når møtene finner sted i Norge.

Det ble tid til mange gode diskusjoner. Foto: VNB