Anbefaler praktikantopphold i Brussel

Høsten går fort, og vår studentpraktikant Marte Christophersen Haugen avslutter sitt opphold i Brussel nå før jul. Vi på Vest-Norges Brusselkontor vil takke Marte for et kjempefint semester. Hun har løst oppgavene på en flott måte og tatt nye utfordringer på strak arm. Og så er det jo ikke av veien å være kunnskapsrik og sosial, det har vært positivt både for samarbeidet og arbeidsmiljøet. Vi ønsker Marte lykke til videre – og sier på gjensyn! I denne artikkelen kan du lese mer om hvorfor hun anbefaler å være praktikant i Brussel.

God oppfølging gjennom semesteret

Min tid hos Vest-Norges Brusselkontor er snart over og jeg ser tilbake på et helt unikt semester her nede på kontinentet. Det har vært en travel og spennende periode i Brussel. Jeg tar med meg utrolig viktig arbeidserfaring og er samtidig blitt mange gode minner rikere. Jeg vil benytte anledningen til å takke mine kolleger Merete Mikkelsen og Jorunn Skodje for å ha gitt meg en ordentlig god innføring i arbeidet på kontoret. Ikke minst må jeg takke for den gode oppfølgingen jeg har fått gjennom tiden min som praktikant hos VNB. Det har vært spennende å kunne arbeide på et lite kontor da dette har gitt meg mulighet til å arbeide veldig tett på begge de to faste ansatte. Jeg har gjennom min tid på kontoret dermed fått et godt innblikk i de ansattes arbeidshverdag. Jeg har også – slik jeg håpet på – opparbeidet meg en mer konkret forståelse for hvordan den statsvitenskapelige utdanningen min kan komme til nytte i arbeidslivet.

Spennende og varierte arbeidsoppgaver

Gjennom min tid på kontoret har jeg fått erfart en svært variert hverdag. Jeg har fått muligheten til å delta på en rekke spennende møter og seminarer. I tillegg til å ta del i planleggingen og gjennomføringen av en rekke arrangementer. Det å arrangere studiebesøk fra regionen må være noe av det gøyeste med jobben. Dette fikk jeg spesielt erfare dette under European Week of Regions and Cities. Under denne uken hadde vi besøk av en stor delegasjon blant våre medlemmer fra regionen, og jeg fikk satt meg godt inn i hvordan kontoret kobler kommuner og fylker i regionen opp mot EU og Europa. Mot slutten av perioden fikk jeg ansvaret for å selv organisere og gjennomføre et studiebesøk av en gruppe elever fra Haram videregående skole.

En by med et sosialt og inkluderende miljø

Det er veldig vemodig å skulle forlate Brussel. Jeg kommer helt klart til å savne det gode miljøet på kontoret, og ikke minst de sosiale lunsjene med quiz hver fredag. I tillegg tar jeg med meg gode minner fra det sosiale miljøet som Brussel har å by på. Spesielt gjelder dette det svært inkluderende miljøet blant de norske og skandinaviske i Brussel. Torsdagene på place du Luxembourg, tirsdagstrimmen og andre sosiale happenings vil derfor virkelig bli savnet!

Takk og farvel for nå Brussel, jeg kommer gjerne tilbake!