Hvordan står det til i EU om dagen?

Klima og helseberedskap var hovedsakene i Ursula von der Leyens årstale, «State of the Union». Kommisjonspresidenten benyttet også anledningen til å skryte av europeisk ungdom, samtidig som hun understreket at de har blitt frarøvet mye under pandemien. Kommisjonen ønsker å gjøre 2022 til ungdommens år, og vil etablere et nytt arbeidstreningsprogram etter modell fra Erasmus+. 

Onsdag 15. september holdt Ursula von der Leyen sin andre «State of the Union»-tale. Talen er adressert til Europaparlamentet og fungerer som en årlig tilstandsrapport for året som har gått. I tillegg informerer Kommisjonspresidenten om de viktigste prioriteringene fremover. Klima og Covid-19 fikk som forventet mye plass i årets tale. I tillegg snakket von der Leyen om blant annet ungdom, migrasjon og forsvarspolitikk.

EU har stått samlet gjennom pandemien

De siste 12 månedene har vært preget av helsemessige, økonomiske og miljømessige utfordringer. Ursula von der Leyen la vekt på at EU har kommet sterkere ut av krisen ved å stå samlet, med vaksinesamarbeid, gjenreisingspakken «Next Generation EU» og klimasatsing som nøkkelelementer. Mer enn 72% av den voksne befolkningen i EU er nå fullvaksinert, og Unionen har delt 700 millioner doser med andre land. Innen midten av neste år, vil Europakommisjonen donere ytterligere 200 millioner vaksinedoser til de fattigste landene. Von der Leyen har tidligere snakket mye om den europeiske helseunionen, som skal sikre at EU er bedre forberedt på fremtidige helsekriser. Som et ledd i dette arbeidet, kunngjorde hun i sin årstale at Kommisjonen vil opprette en ny etat for helseberedskap, «Health Emergency Preparedness and Response Authority» (HERA). Her vil EU investere 50 milliarder euro på helseområdet frem mot 2027.

Full trøkk på Green Deal

Ekstremværet i sommer har vist at det haster å gjøre noe med klimaendringene, og EU har gått foran med å lovfeste en utslippsreduksjon på minst 55% innen 2030. Det siste året har det kommet en rekke nye Green Deal-initiativer som skal bidra til at EU når sine klimamål, som eksempelvis «Fit for 55», hydrogenstrategi, taksonomi, strategi for klimatilpasning og handlingsplan for maritime og marine næringer. Kommisjonen har med andre ord klart å levere godt tross pandemi og økonomisk nedgang, og dette illustrerer hvor viktig den grønne given er. EU vil også hjelpe utviklingsland med å kutte utslipp og ivareta biologisk mangfold. Von der Leyen understreket at EU ikke kan gjøre dette alene, og pekte på at store økonomier som USA, Kina og Japan må ta et større ansvar for å redusere de globale utslippene og bidra med klimafinansiering.

2022 = ungdommenes år

Det ble viet god plass til ungdommen i årets State of the Union. Von der Leyen understreket viktigheten av å lære av engasjementet til og hente inspirasjon fra den yngre generasjonen, særlig innen klima. Samtidig understreket hun at de har måttet ofre mye under pandemien. «De unge har måttet holde avstand, de har hatt begrenset bevegelsesfrihet og har blitt undervist hjemme. I mer enn ett år. Alt vi gjør – fra Green Deal til Next Generation EU – har som mål å ta vare på fremtiden deres. Men vi må også passe på å ikke skape nye fallgruver, for Europa trenger de unge. Vi må støtte dem som ikke blir fanget opp av sikkerhetsnettet – de som ikke har jobb og som ikke er under utdanning. Vi vil derfor tilby dem et nytt program – ALMA». ALMA er et arbeidstreningsprogram etter modell fra Erasmus+ som skal gi unge som har havnet utenfor samfunnet, muligheten til å reise ut og få arbeidserfaring i et annet medlemsland. I tillegg kunngjorde von der Leyen at Kommisjonen ønsker å dedikere 2022 til europeisk ungdom.

Ny migrasjonspakt og felles forsvarspolitikk

Et revidert asyl- og migrasjonssystem har vært på trappene en stund, med medlemslandene har ikke lyktes med å komme til enighet. Kommisjonspresidenten mener det er på høy tid med en ny migrasjonspolitikk, og oppfordret EU-parlamentet og Rådet til å sørge for større framdrift i dette arbeidet. Kommisjonen la fram et forslag til en ny migrasjonspakt i fjor høst, og vil legge fram en statusrapport om arbeidet med migrasjonspolitikken i slutten av september. I tillegg vil det komme en handlingsplan mot smugling av migranter. Von der Leyen pekte også på at det som har skjedd i Afghanistan viser at det er på tide at EU gjør mer på egenhånd, og tok til orde for en europeisk forsvarsunion. Samtidig er samarbeidet med NATO viktig, og det jobbes for tiden med en felles EU-NATO-erklæring om Afghanistan som skal presenteres før årsslutt.

Annen tematikk som kom frem i talen var rettsatsprinsipper, pressefrihet, vold mot kvinner og retten til å elske den man vil.

Du kan lese «State of the Union» i sin helhet her.

 

Foto: European Union, 2021