Er du vår nye studentpraktikant?

Vest-Norges Brusselkontor (VNB) søker en ny studentpraktikant for vårsemesteret 2022. Vi søker en fleksibel og serviceorientert person som har interesse for – og kunnskap om – EU og EØS. Praktikantordningen er for deg som er i gang med høyere utdanning og derfor har mulighet til å motta studiestøtte under praksisoppholdet. Søknadsfrist er 15. oktober.

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Siden 2003 har kontoret fungert som et bindeledd mellom regionale aktører i Vest-Norge og andre regioner i Europa. Dette gjør vi ved å formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS, ved å synliggjøre regionen som samarbeidspartner, og ved å identifisere aktuelle programmer og prosjektmidler som kan være relevant for vestlandsregionen. Du finner mer informasjon om Vest-Norges Brusselkontor her 

Om praktikantordningen

Praktikantordningen er åpen for studenter i høyere utdanning, helst med relevant studiebakgrunn – eksempelvis fra statsvitenskap, sammenliknende politikk, europastudier eller samfunnsøkonomi. Praktikantordningen er ulønnet. Det legges derfor opp til at studenten får studiepoeng for oppholdet og dermed også støtte fra Lånekassen, samt at det søkes om mobilitetsstipend gjennom EU-programmet Erasmus+.  

Praktikantordningen kan også inngå som en del av kontorets samarbeidet med Universitet i Bergen, hvor studenter som tar faget SAMPOL291 «Praksis i Sammenliknende politikk – utenbys» får muligheten til å skaffe seg studierelevant arbeidserfaring samtidig som man får studiepoeng. 

Varigheten for oppholdet er fra januar til juni. Eksakt dato for oppholdet avklares i samråd med den utvalgte kandidaten. 

Det er ønskelig at praktikanten har følgende kvalifikasjoner: 

 • Må være i gang med høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • En god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper eller kjennskap til andre språk er en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til Vestlandsregionen (næringsliv, kultur, FoU-miljøer, offentlig virksomhet)
 • Interesse for, og noe kunnskap om, EU/EØS
 • Gode data og IKT-ferdigheter
 • Være fleksibel og serviceorientert
 • På et lite kontor er det nødvendig å kunne arbeide selvstendig og ta ansvar, samtidig som evnen til å samarbeide er viktig. VNBer et representasjonskontor og man bør være åpen og opptre profesjonelt 

Arbeidsoppgaver: 

 • Behandling av forespørsler som kommer inn per telefon og e-post
 • Bidra til VNBs nyhetsbrev, og til kontorets hjemmesider 
 • Følge og rapportere på EUs politikkområder med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevant for kommuner og fylkeskommuner i regionen
 • Bistå ved besøk og arrangementer
 • Representere kontoret på seminarer og møter
 • Administrative oppgaver
 • Annet forefallende arbeid

Søknad, CV og vitnemål sendes pr. e-post til direktør Merete Mikkelsen,  merete.mikkelsen@west-norway.no (VNB) og Kjetil Evjen, ansvarlig for praksisordningen ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen,  Kjetil.Evjen@uib.no. Dersom du ikke er tilknyttet UiB sendes det bare til Merete Mikkelsen. Søknadsfrist er 15. oktober.

For nærmere informasjon om stillingen kan direktør kontaktes på e-post eller mobil: +47 48 10 96 47 / +32 473 670 145. 

For nærmere informasjon om praksisfaget hos UiB kan emneansvarlig Kjetil Evjen kontaktes på e-post eller på tlf. +47 55 58 25 13 eller mobil: +47 93 80 16 88.

Her kan du lese mer om erfaringer fra våre tidligere praktikanter, og  her  kan du lese mer om krav for praksisordningen ved UiB. 

Om korona og praktikantordningen:

VNB tar forbehold om at det kan det forekomme endringer dersom Covid-19-situasjonen tilsier det. VNB forholder seg til retningslinjer i både Norge og Belgia og det tilknyttede universitetet. Dette vil også bli diskutert i intervjurunden. Praktiske saker relatert til nedreise og oppstart blir avgjort i samråd med den utvalgte kandidaten.

 

Foto: Pixabay/Dimitris Vetsikas