Oppføringer av Ellen Skari

Den sikkerhetspolitiske statusen i Europa

Europa står ovenfor betydelige sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til konflikter og krig. Russlands invasjon av Ukraina har i stor grad fremprovosert denne realiteten. Kina oppleves stadig som en potensiell utfordring for Europa, mot våre interesser og verdier. Silje Bjarkås Bryne, ambassaderåd ved den norske NATO-delegasjonen, snakket om hvordan det nære forholdet mellom Russland og Kina påvirker […]