Foto: Iselin Rønningsbakk

EØS- og EU-minister Aspaker roste de norske regionkontorene i Brussel

Sammen med de andre norske regionkontorene inviterte Vest-Norges Brusselkontor til medlemsseminar på Norges Hus den 10. oktober. Seminaret var en innledning til European Week of Regions and Cities 2016, tidligere kjent som Open Days, og hadde rundt 80 deltakere. Vestlandet var representert ved deltakere fra Hordaland – og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Norges EØS- og EU-minister, Elisabeth Vik Aspaker orienterte innledningsvis om de mest aktuelle sakene i EU og viste til økonomisk vekst, migrasjon og brexit som viktige tema for både EU og den norske regjeringen.

Statsråden understreket også viktigheten av det gode samarbeidet mellom norske aktører i Brussel og roste de norske regionkontorene for deres bidrag med informasjon om og kompetansebygging på EU og EØS, samt arbeidet for økt deltakelse i EU-programmer. Aspaker viste til regionkontorene og KS` lynkurs for nye folkevalgte om EU/EØS 8.-9. september i Brussel som et av flere gode initiativ.

Aspaker trakk også frem det nye Kunnskapskontoret i Brussel for forskning, innovasjon og utdanning, bestående av SIU, Forskningsrådet og Innovasjon Norge, som et tilskudd til det norske påvirkningsarbeidet overfor EU, og understreket viktigheten av et fortsatt godt samarbeid mellom regionkontorene og Norges fremste forskningsmiljøer. Leder av Forskningsrådets Brusselkontor, Yngve Foss, orienterte deltakerne om Kunnskapskontorets arbeid og prioriteringer.

Fra regionalråden ved den norske EU-delegasjonen Eivind Lorentzen, fikk deltakerne presentert aktuelle regionalpolitiske prioriteringer og satsningsområder frem mot 2020. Norge og EUs prioriteringer og innspill til Horisont 2020-arbeidsprogrammet for 2018-2020 ble presentert av seniorrådgiver i Forskingsrådet, Tom-Espen Møller og miljøråd ved den norske EU-delegasjonen, Jonas Fjeldheim, orienterte om EUs pågående arbeid med og utvikling av kretsløpsøkonomien.

Aleksandra Petie Einen, Country Officer ved EFTAs Financial Mechanism Office, presenterte mulighetene EØS-midlene skaper for norske aktører og forklarte også de pågående forhandlingene om programområder med mottakerlandene.

Les mer om regionkontorenes medlemsseminar her.

Aspakers tale kan leses i sin helhet her