Regional- og næringsutvalget på besøk i Brussel

Den 27. og 28. september tok Vest-Norges Brusselkontor imot regional- og næringsutvalget fra Møre og Romsdal i Brussel. Gruppen fikk i løpet av to dager med tettpakket program diskutert tema som er aktuelle for deres arbeid i fylkeskommunen med flere sentrale næringspolitiske aktører her i Brussel.

Selv om det ble viet tid til generelle diskusjoner om EØS og Norges forhold til EU med foredrag fra både den norske EU-delegasjonen og ESA, var det nettopp næringspolitikk som stod i sentrum de to dagene regional- og næringsutvalget oppholdt seg i Brussel. I tillegg til EU-delegasjonens næringsråd Lars Erik Nordgaards presentasjon av TTIP-forhandlingene og Statnetts Tor Eigil Hodnes foredrag om Energiunionen og Nordsjønettet, fikk deltakerne også besøke JPI Oceans som kobler viktig forskning og blå vekst i Europa.

På tirsdag var det lagt opp til et personlig møte med den skotske Europaparlamentarikeren Catherine Stihler fra S&D-gruppen. En engasjert Stihler fortalte om hvorfor hun brenner for internasjonalt samarbeid og hvordan hun har opplevd tiden etter Brexit-avstemningen. Hun fikk også diskutert aktuelle digitale utfordringer med interesserte, norske politikere. En spennende tur i Europaparlamentet ble selvfølgelig avsluttet med et besøk i parlamentets plenumssal.

VNB er glade for at deltakerne gav uttrykk for at de tar med seg mye relevant informasjon hjem til Møre og Romsdal og takker for hyggelige dager i Brussel.