Smart påfyll i Brussel

Etter mandagen, hvor Vest-Norges Brusselkontor var medarrangør med andre norske kontorer, fulgte tirsdagen opp, med internasjonale samarbeidspartnere. Med fullsatt sal, og smart spesialisering som tema arrangerte Vest-Norges Brusselkontor workshop sammen med regioner fra andre land i Europa. «Is smart the right approach for jobs and growth» var dagens tema, og med åtte ulike innleggsholdere og kritiske spørsmål fra publikum ble dagen både interessant og tankevekkende.

Konferansesalen på Norges Hus i Rue Archimede huset denne tirsdagen representanter fra åtte regioner som ga et bilde av sin egen region i en smart kontekst.I tillegg til Vest-Norges Brusselkontor var Øst-England, Warmia og Mazury, Selesia (Polen), Sentralregionen i Portugal, Split-Dalmatia (Kroatia) og Trøndelags Brusselkontor med denne dagen. Fellesnevneren og tema; Er smart den riktige tilnærmingen for jobber og vekst?

RIS3 er en plattform som er til for å støtte land og regioner i EU med å utvikle strategier innen Smart Spesialisering. Dette skjer ved å bidra med informasjon, metodologiske rammeverk og råd til regionale politikere og administrasjon. Plattformen er dog ikke eksklusivt og utelukkende for EU-medlemmer. Nabo- og kandidatland kan også delta i plattformen, og dra nytte av dens arbeid. Generelt er smart spesialisering en prosess som involverer å utvikle en regional visjon, identifisere de regionale fortrinn og utnytte disse maksimalt gjennom smarte politiske, kunnskapsbaserte løsninger.

Til tross for hver av innleggsholderne pekte på sine respektive strategier og planer, kom det også klart frem i diskusjonen at det å løfte blikket opp og tenke internasjonalt. Det finnes felles utfordringer for regioner med ulike økonomiske og sosiale utgangspunkt. Representanter fra de to polske regionene Warmia og Mazury og Silesia var begge klare på at dette var nyttig, selv om de i økonomisk målestokk lå bak andre regioner som deltok denne dagen.

Som leder av LEGASEA holdt Oddvar Skarbø et interessant innlegg om biomarine ressurser som et verktøy for regional utvikling. Med eksempler fra Møre og Romsdals aktive marine næring understrekte Skarbø viktigheten av en kunnskapsbasert utvikling da man nå er i en økonomisk overgangsperiode. Regionen er verdensledende på sjømat globalt, og vil dermed være viktig i en slik periode. På veien fra en oljebasert til en biobasert økonomi kreves ny kunnskap for å utnytte de ressursene som befinner seg i havet på en enda mer effektiv og enda bedre måte.

Open Days er regionenes dager i EU, og det var gledelig å se at konferansesalen på Norges Hus var fylt opp med representanter fra en lang rekke land og regioner. Bredden i foredragsholdere, og kritiske spørsmål fra publikum var med på å gjøre tirsdag til en interessant dag på veien mot enda smartere regionale løsninger.

For det var det denne dagen handlet om; enda smartere regionale løsninger. Og dagen ga noen nye perspektiver, og spørsmål man kan stille seg på veien mot å bli dyktigere. Når man skal tenke smart som region, kan en god start være å se regionen sin utenfra og stille seg spørsmål om hva som gjør den unik. Hva finnes av ressurser og mulighetsrammer for videre utvikling? Finner man svaret på dette har man funnet det som kan være et komparativt fortrinn i forhold til andre regioner.