Smarte løsninger

Fullt hus i Norway House, foto: Eva Björk, Osloregionens Europakontor

Fullt hus i Norway House, foto: Eva Björk, Osloregionens Europakontor

I forbindelse med Open Days 2012 var Vest-Norges Brusselkontor medarrangør på et seminar med tittelen ”Smart partnerships for jobs and growth”. Seminaret trakk fullt hus med deltakere fra nærmere 20 forskjellige land og fant sted i Norway House tirsdag 9. oktober.

Den første delen av seminaret handlet om smarte partnerskap for ressurseffektivitet i energi og transport. Her fikk deltakerne høre om fem ulike prosjekter med mål om mer effektiv ressursbruk. Blant prosjektene som ble presentert var ”Smart City Bergen: Adopting moderen, energy efficient technology”. Eva Britt Isager, leder for klimaseksjonen i Bergen Kommune presenterte prosjektet.

Eva Britt Isager, Foto: Eva Björk, Osloregionens Europakontor

Den andre halvdelen av seminaret hadde fokus på smarte partnerskap for innovasjon og entreprenørskap. Også her ble det presentert fem pågående prosjekter.

Seminaret ble i tillegg til Vest-Norges Brusselkontor arrangert av Brusselrepresentasjonene til Trøndelag og Oslo-regionen fra Norge, Gøteborg og Västra Götaland fra Sverige, Besiktas og Kadikoy fra Tyrkia, Centro Region of Portugal, Castilla y Leon fra Spania, East of England, Central Denamrk og Warmia-Mazury fra Polen.

For mer informasjon om seminaret, eller om Open Days 2012 kan du ta en kikk på www.opendays.eu (Ovennevnte seminar har koden 09A08).