Vellykka Intelligent Energy Europe-prosjektpresentasjon

Tirsdag 22. januar inviterte Vest-Norges Brusselkontor (VNB) til prosjektpresentasjon på Norway House i Brussel. Der fikk to planlagte Intelligent Energy Europe (IEE)-prosjekter fra Møre og Romsdal presentere seg for potensielle partnere fra flere europeiske land.

Det første prosjektet ble presentert av miljøkoordinator Guri Bugge fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun fortalte om et ønske om å utvikle og dele gode eksempler på lokale og regionale klima- og energiplaner.

Prosjekt nummer to ble presentert av Einar Haram fra Sunnmøre Regionsråd. Han la frem gode forslag og eksempler på energieffektivisering, og fortalte blant annet om et prøveprosjekt som er satt i gang i Ålesund og Sandøy med LED armatur i gatelys.

Presentasjonene ble etterfulgt av diskusjon mellom deltakerne og de to representantene for prosjektene. VNB håper arrangementet vil føre til nye samarbeidspartnere for de to IEE-prosjektene.