Bulgarere og rumenere ett skritt videre på veien mot full tilgang til det norske arbeidsmarkedet

27. januar i år foreslo regjeringen i en lovproposisjon å oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania.

Forslaget som nå er lagt frem, vil fjerne overgangsordningen og sørge for at Bulgaria og Romania får tilgang til det norske arbeidsmarkedet på lik linje med resten av EØS-landene. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsdirektoratet vil ikke endringen utgjøre noen store endringer i innvandringen til Norge.

Slik det fungerer i dag må bulgarere og rumenere søke om arbeidstillatelse i Norge. For borgere i de andre EØS-landene, som Island, Liechtenstein og de 25 resterende EU-landene, er det ikke behov for å søke om arbeidstillatelse. Med unntak av arbeidere fra de nordiske landene, må EØS-borgere kun registrere seg før de starter å arbeide i Norge.

For tiden opplever ikke norsk økonomi noen store forstyrrelser, sysselsettingen i landet er høy om man sammenlikner den med andre land og arbeidsledigheten er generelt sett lav. Ordningen, slik den har fungert frem til nå, har ikke hindret arbeidsgivere i å rekruttere arbeidskraften de har behov for, og om Norge skulle ha forlenget overgangsperioden måtte dette blitt begrunnet gjennom henvisninger til alvorlig negative konsekvenser for det norske arbeidsmarkedet.

Kilde: Arbeidsdepartementet