Vest-Norge markerte seg under EWRC 2018

Regionale aktører fra hele Europa var denne uken samlet i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2018 (EWRC). Den årlige konferansen for regional utvikling er et av de største og viktigste EU-arrangementene for regionalpolitikk og regionale interesser. Vest-Norges Brusselkontor deltok selvfølgelig, sammen med en flott delegasjon fra Vest-Norge.

Brexit fra et regionalt perspektiv. Sarah English, Head of Brussels Office Scotland Europe

Hovedbudskapet for årets arrangement var «For a Strong Cohesion Policy Beyond 2020», og dette har utgangspunkt i de fremtidige prioriteringer for samhørighetspolitikken og EUs nye langtidsbudsjett for 2021-2027.

Vellykket medlemsseminar på Norges Hus

Sammen med de andre regionkontorene i Brussel ble European Week of Regions and Cities (EWRC) innledet med et medlemsseminar mandag 8. oktober, med over 100 deltakere fra norske kommuner og fylkeskommuner. Medlemsseminaret introduserte deltakerne til regionaluka og besto av syv interessante innlegg om blant annet temaer som EØS-midlene, Brexit fra et regionalt perspektiv, plast i en sirkulær økonomi og riktig kompetanse for fremtidens jobbmarked. Etter fellesprogrammet møtte deltakerne sine respektive regionkontor og ble oppdatert om aktuelle saker og fremtidige prosjekt. Møtene ga også rom for spørsmål og diskusjon.

Hydrogensatsingen på Vestlandet

Sammen med vårt europeiske konsortium, East of England, Warmia-Mazury, Normandie og Trøndelag, arrangerte vi tirsdag 9. oktober seminaret «Smart Partnerships for Blue Growth». Her diskutere foredragsholdere fra regionene hvordan regionalt samarbeid kan bidra til å maksimere mulighetene for blå vekst. Tale Halsør fra Hordaland Fylkeskommune presenterte Vest-Norges arbeid med hydrogen og vektla nødvendigheten av et tett regionalt og internasjonalt samarbeid for å sikre videre vekst.

Tale Halsør fra Hordaland fylkeskommune snakket engasjert om hydrogensatsingen på Vestlandet.

Stor deltagelse fra Vest-Norge

I løpet av European Week of Regions and Cities ble det avholdt en rekke seminar på ulike fagområder som de tilreisende fra Vest-Norge deltok på. I tillegg holdt representanter fra regionen vår innlegg på flere arrangement. Kate Clarke fra Hordaland fylkeskommune holdt et innlegg under workshopen «Investing in People for a Regional and European Success!», som fylkeskommunen arrangerte sammen med EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning). Her diskuterte man yrkesfaglig utdanning og videreutdanning av yrkesfaglærte og dens viktighet for regional og europeisk utvikling. Representanter fra andre regioner i Europa holdt også innlegg om hvordan deres respektive regioner har arbeidet for å utvikle yrkesfaget og alle manet til et tettere samarbeid og mer informasjonsutveksling mellom de europeiske regionene.

Hordaland Fylkeskommune deltok også på årsmøtet til EARLALL, som ble avholdt under EWRC-uken. EARLALL er en organisasjon som jobber for samarbeid og livslang læring i Europa, hvor Hordaland er medlem.Under en konferanse tilknyttet generalforsamlingen holdt Kate også et foredrag om Hordalands initiativer for å fremme videreutdanning i fylket.

Kate Clarke holder et innlegg på generalforsamlingen til EARLALL