Ny studentpraktikant søkes for våren 2019

Vest-Norges Brusselkontor er ett av seks norske regionkontor i Brussel. Vi søker en fleksibel og serviceorientert studentpraktikant for våren 2019. Søkeren bør også ha interesse for, og kunnskap om, EU og EØS. Praktikantoppholdet kan gi deg opp til 30 studiepoeng. Kontoret har to faste ansatte i tillegg til en eller to praktikanter.

Litt om Vest-Norges Brusselkontor:

Vest-Norges Brusselkontor skal ivareta regionens interesser og markere Vest-Norge som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd. VNB gjør dette blant annet ved å synliggjøre regionen som samarbeidspartner for andre europeiske regioner, kartlegge prosjektmidler, samt ved å formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS med særlig relevans for regionen Vest-Norge. Kontoret ble åpnet i 2003, og er sentralt plassert i EU-kvartalet i Brussel.

Kvalifikasjoner:        

Det er ønskelig at praktikanten har følgende kvalifikasjoner:

 • Må minst være i gang med høyere utdanning på universitet eller høyskolenivå
 • En god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper eller kjennskap til andre språk er en fordel.
 • Kjennskap til Vestlandsregionen (næringsliv, kultur, FoU-miljøer, offentlig virksomhet)
 • Interesse for, og noe kunnskap om, EU/EØS
 • Gode data og IKT-ferdigheter
 • Være fleksibel og serviceorientert
 • På et lite kontor er det nødvendig å kunne arbeide selvstendig og ta ansvar, samtidig som evnen til å samarbeide er viktig. VNB er et representasjonskontor og man bør være åpen og opptre profesjonelt.

 Arbeidsoppgaver:

 • Behandling av forespørsler som kommer inn per telefon og e-post
 • Bidra til VNBs nyhetsbrev, og til kontorets hjemmesider
 • Følge og rapportere på EUs politikkområder med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevant for kommuner og fylkeskommuner i regionen
 • Tilrettelegging for besøk og arrangementer
 • Representere kontoret på seminarer og møter
 • Administrative oppgaver
 • Annet forefallende arbeid

 Vilkår:

Studentpraktikantordningen er åpen for alle studenter i høyere utdanning. Praktikantstillingen er ubetalt, og det legges derfor opp til at praktikanten får studiepoeng for oppholdet, og dermed kan motta studielån/stipend fra Lånekassen. I tillegg kan studenten motta støtte gjennom EU-programmet Erasmus praksismobilitet dersom det respektive studiested kan legge til rette for dette.

Studentpraktikantordningen er også en del av samarbeidet med institutt for sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen og blir organisert gjennom praksisfaget SAMPOL291: Praksis i sammenliknende politikk – utland. Denne ordningen gir mulighet for å få praksis i arbeidslivet som også gir utbytte i form av studiepoeng.

Vi oppfordrer alle studenter med relevant studiebakgrunn om å søke enten man kan ta praksisfaget SAMPOL291, eller har en lignende ordning på UIB eller andre universiteter.

Varighet: januar – mai/juni 2019. Eksakt dato bestemmes når kontrakt etableres.

Søknadsfrist: 19. oktober

Søknad, CV og vitnemål sendes pr. e-post til direktør Merete Mikkelsen, merete.mikkelsen@west-norway.no (VNB) og Mariana Rød, mariana.rod@uib.no (Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen). Dersom du ikke er tilknyttet UiB sendes det bare til Merete Mikkelsen.

For nærmere informasjon om stillingen kan direktør ved Vest-Norges Brusselkontor, Merete Mikkelsen, kontaktes på e-post eller tlf. +32 22 85 00 00 eller mob. +47 4810 9647 / +32 473 670145.

For nærmere informasjon om praksisfaget hos UiB kan emneansvarlig ved institutt for sammenlignende politikk, Mariana Rød, kontaktes på tlf: +47 55 58 94 79.

Nåværende praktikanter, Bjarte Lægreid Røssland og Live Marie Grønvold, kan også kontaktes for spørsmål om stillingen.

Bjarte – tlf: +47 94873123, e-post: bjarte.rossland@west-norway.no
Live – tlf: +47 48220631, e-post: live.gronvold@west-norway.no

Vil du lese mer om erfaringer fra tidligere praktikanter, finner du det her.