Fullt hus på lynkurs

For tredje år på rad arrangerte Vest-Norges Brusselkontor lynkurs i EU og EØS for folkevalgte og ledere, i samarbeid med KS og de andre norske regionkontorene i Brussel. 12. september ønsket direktør Merete Mikkelsen velkommen til hundre deltakere fra hele landet.

Det etter hvert tradisjonsrike lynkurset har som mål å gi medlemmene en innføring i EU-systemet og EØS-avtalen, samt se på aktuelle og relevante europapolitiske saker. Den politiske dagsordenen i både EU og Norge bærer mer enn noensinne preg av et samfunn i endring. Årets lynkurs fokuserte derfor på fremtidens Europa og hvilke muligheter som er tilgjengelige for Norge innen rammen av europeisk samarbeid.

I tillegg til et spennende program fikk deltakerne også tid til møter med sine respektive regionkontor, og bli bedre kjent med de ulike norske aktørene i Brussel. Lynkurset var også en fin arena for å møte andre folkevalgte og ledere fra hele Norge.

Omfattende program
Programmet, som strakk seg over to dager, besto av varierte innlegg holdt av interessante foredragsholdere. Den første dagen ble viet til å øke den grunnleggende kunnskapen om EU og EØS. Direktør for Osloregionens Europakontor, Jan Edøy, gav en grundig historisk gjennomgang av EU og EØS-avtalen og hvordan de ulike institusjonene fungerer. Videre på programmet ble EFTA og EØS-avtalen i møte med fremtidens EU presentert. Marius Vahl, fra EFTA, vektla Norges ansvar for at EØS-avtalen skal fortsette å fungere, sammen med viktigheten av kompetansebygging i EU og EØS innen kommunal sektor. Prioriteringer i EUs langtidsbudsjett ble presentert av seksjonsleder for DG budsjett i Europakommisjonen, Thilo Maurer. Maurer konkluderte med at kommisjonen arbeider for et positivt budsjett for en positiv agenda, med fokus på effektivitet for alle. Langtidsbudsjettet skal forberede EU på fremtidens utfordringer. Sistemann ut var avdelingsdirektør i KS, Frode Lindtvedt, som tok deltakerne gjennom hvordan kommunesektoren blir påvirket av EU og hvilke muligheter som finnes. Lindtvedt presenterte mulighetene deltakelsen i EØS-prosjekter gir. Mulighetene ble blant annet beskrevet som utveksling av erfaringer med utenlandske kolleger, kompetansebygging på områder som er viktige for lokal og regional utvikling og de nye perspektivene et internasjonalt samarbeid gir.

Norge i Europa

Dag to var viet til EUs politikk og hvordan den påvirker Norge. Først ut var regional- og kommunalråd Eivind Lorentzen ved Norges delegasjon til EU. Han presenterte EUs by, region og utjevningspolitikk og dens betydning for Norge. Dette ble illustrert med en nyttig virkemiddelmatrise som omfattet kommunal, regional, nasjonal og europeisk sektor.

Analytiker i European Parliamentary Research Service, Eamonn Noonan, tok deltakerne gjennom den demokratiske utviklingen i Europa og EU. Noonan demonstrerte hvordan valgdeltakelsen i europeiske parlamentsvalg  har hatt en gradvis nedgang, men argumenterte for at det var i ferd med å snu. Noonan ble etterfulgt av miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Stine Svarva, som gav tilhørerne innblikk i internasjonale klimaavtaler og Norges forpliktelser. Svarva presenterte blant annet Norges mål om å redusere klimautslippene med 40% innen 2030 og EUs klimapolitikk.

Ministerråd og nestleder Knut Hermansen avsluttet lynkurset med tematikken «Norge i fremtidens Europa – Hva har skjedd og hvor er vi på vei?». Hermansen konkluderte med at samarbeidet med EU er enda viktigere for Norge nå enn før, grunnet blant annet den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, omstillingen i norsk økonomi, klimautfordringene og grenseoverskridende kriminalitet.

Nyttig og informativt lynkurs

Det årlige lynkurset er en fin arena for å få et oversiktlig bilde over Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen og spesielt hvordan denne tilknytningen påvirker kommunesektoren. Vi på VNB hadde en fin gjeng fra Bergen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune på besøk og mottok gode tilbakemeldinger for kurset. Vi takker for et vellykket lynkurs og håper samtlige deltakere tok med seg nyttig kunnskap til sine hjemregioner.

En delegasjon fra Bergen kommune, sammen med Vest-Norges Brusselkontor.