Junckers siste ‘State of the Union’-tale

President for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker holdt sin siste State of the Union-tale for Europaparlamentet i Strasbourg onsdag 12. september. Her presenterte han Europakommisjonens viktigste prioriteringer før valget til Europaparlamentet i mai 2019. Det var derfor høye forventninger til årets tale.

Et mer selvstendig Europa var det overordnede temaet i talen. Juncker pekte blant annet på globale spenninger, migrasjonssituasjonen, arbeidsledighet og faren for terror- og cyberangrep som utfordringer bare et samlet og handlekraftig EU kan løse.

I talen presenterte Juncker 18 konkrete initiativer for å bedre møte de ovennevnte utfordringene og for å sikre videre vekst i Union.

Mer handlekraftig utenriks- og sikkerhetspolitikk

Juncker foreslår blant annet et tettere forsvarssamarbeid i EU og en mer handlekraftig utenriks- og sikkerhetspolitikk. I talen kom det frem at kommisjonen vil i de neste månedene jobbe for å ferdigstille et permanent forsvarssamarbeid og et nytt europeisk forsvarsfond.  Juncker ønsker også at man, innenfor enkelte områder i utenriks- og sikkerhetspolitikken, kan nå vedtak uten å måtte nå konsensus blant medlemslandene og heller benytte seg av kvalifisert flertall. Juncker trakk frem menneskerettighetsspørsmål og sivile oppdrag som områder hvor dette kan være aktuelt.

I to adskilte, men likevel nært relaterte initiativer tok Juncker opp kommisjonenes visjoner om EUs grensepolitikk og Europas fremtidige forhold med Afrika. Juncker mente at EU mangler en god nok plan til å håndtere migrasjonen til EU og foreslo blant annet å forsterke EUs grense- og kystvakt med et mannskap på 10.000 personer innen 2020. Juncker var også tydelig på at et tettere samarbeid med Afrika var nødvendig for å sikre gjensidig vekst og sikkerhet på begge kontinentene.

I tillegg til de større europeiske utfordringene ble andre forslag som å skrinlegge sommertid og å styrke euroens internasjonale rolle også vektlagt av Juncker i talen.

Lite fokus på regionenes rolle

Regionalpolitikken ble derimot, i år som i fjor, ikke omtalt i særlig dybde i talen. I etterkant av årets tale var derfor flere regionale aktører skuffet over det gjennomgående fraværet av regional- samhørighetspolitikk i talen, og var blant annet misfornøyde med Junckers manglende anerkjennelse av deres håndtering av migrasjonssituasjonen.

«Vi er enige i flere aspekter ved president Juncker’s State of the Union-tale, spesielt hans oppfordring til økt europeisk solidaritet, kritikk av overdreven nasjonalisme og støtte til en balansert migrasjonsreform», uttalte Eleni Marianou, generalsekretær for CPMR. «Vi synes likevel det er beklagelig at Juncker i sin siste tale, ikke brukte anledningen til å anerkjenne behovet for et nytt Europa som setter sosial, økonomisk og territoriell samhørighet i hjertet av det europeiske prosjektet».

Du kan lese eller se hele talen til Juncker her.

Se også Utenriksdepartementets artikkel om saken her.

Les mer om CPMRs uttalelser i Euractive sin artikkel her.