Europeisk mobilitetsuke markeres på Vestlandet

Den europeiske mobilitetsuken setter fokus på miljøvennlig mobilitet. Årets tema er «velg rett reisemiks» og sammen med nærmere to tusen byer over hele Europa deltar også Bergen, Bømlo, Gloppen og Ålesund.

I Brussel begynner mobilitetsuken allerede på søndag. Veier stenges av og biltransport forbys i Brussels gater. Arrangementer som utendørs brunch, sykkelevent for de minste og open air-konserter er å finne i ellers trafikkerte Brussel. Målet er å fremme bruken av alternative transportmidler over personbil.

Miljøvennlige tiltak 

I 2018 har Bergen gjennomført permanente tiltak, med hensikt å redusere bilbruk og tilrettelegge for miljøvennlige mobilitetsløsninger. Permanente tiltak som er gjennomført i år er blant annet nye eller forbedrede sykkelfasiliteter, forbedring av infrastruktur for syklister og gående, flere ladesteder for elektriske kjøretøy og bevisstgjøringskampanjer.

Bergen deltar også i år på den europeiske mobilitetsuken og begynner mandag 17. september med overraskelser til syklende, gående og kollektivreisende. Deretter blir det aktiviteter og markeringer resten av uken. Lørdag er det bilfri dag i sentrum, med gratisarrangementer for store og små. Mobilitetsuken avsluttes søndag ettermiddag med gratis sykkelservice og bemannet sykkelparkering for de som skal på Brann Stadion for å se kampen mellom Brann-Sandefjord. Vil du lese mer om hvordan den europeiske mobilitetsuken arrangeres i Bergen kan du følge med på deres facebookevent her.

Også i Ålesund har den europeiske mobilitetsuken blitt markert flere ganger. Årets program er fyldig med blant annet en samkjøringskampanje der befolkningen oppfordres til å kjøre sammen med kolleger, venner og naboer til jobb. Alle i bilen kan vinne flotte premier. Kollektivreisende vil også belønnes under mobilitetsuken. På europeisk mobilitetsukes nettsted finner du en oversikt over aktiviteter over hele Europa – inkludert alle norske byer og tettsteder som deltar.